VAKUUTUSOIKEUDEN PERUSTELUT PUUTTEELLISIA – KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

 

Asiakkaamme asiassa oli kyse ammatillisen kuntoutuksen myöntämisestä. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta oli hylännyt valituksen ja asiasta valitettiin vakuutusoikuteen. Vakuutusoikeus perusteli päätöksen sangen niukkasanaisesti. Perustelujen heikkoudesta tehtiin nyt kantelu oikeuskanslerille.

 

Yleisesti on havaittavissa, että viimeisessä tuomioistuinvaiheessa (vakuutuoikeus, korkein hallinto-oikeus) on alkanut esiintyä perusteluja, joissa vain hyväksytään alemman muutoksenhakuasteen perustelut, eikä sen enempää käydä asiaa läpi. Tämä on huolestuttavaa.

 

Oikeuskanslerinvirasto on aiemminkin ottanut kantaa vakutuusoikeuden päätöksen perusteluihn ja todennut, että perusteluista on ilmettävä, miksi lakia on kyseisessä tapauksessa sovellettu ja tulkittu tietyllä tavalla. Perustelujen perusteella asianosainen voi varmistua siitä, että hänen asiansa on käsitelty asianmukaisesti ja ratkaistu lainmukaisesti. Perustelut ovat tärkeät myös ratkaisun lainmukaisuuden jälkikäteisessä arvioinnissa, minkä lisäksi niillä on merkitystä lainkäyttöviranomaisiin tunnettavan luottamuksen vuoksi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku