Hallinto-oikeus palautti asian näiltä osin kunnan toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vammaiselle lapselle (asiakkaamme) oli haettu kouluavustajaa kouluun siten, että kyse olisi nimenomaan henkilökohtaisesta avustajasta.

Viranomainen oli päättänyt, että lapselle järjestetään avustamispalvelut, mutta päätöksessä ei ollut mainintaa henkilökohtaisen avun järjestämisestä.

Tätä keskustelua oli käyty Wilma-tietokannassa.

Valittaja vaati hallinto-oikeudessa, että henkilökohtainen avustajaresurssi myönnetään.

Hallinto-oikeus totesi, että valittajan ja kunnan käymän viestinvaihdon perusteella valittajalla on ollut syy olettaa, että hänen lapselleen tullaan myöntämään henkilökohtainen avustaja kouluun. Valittaja on pyytänyt kuntaa tekemään asiasta kirjallisen päätöksen. Tämän jälkeen viranhaltija on tehnyt päätöksen, jossa on ainoastaan ruksitettu kohta ”avustajapalvelut”. Päätöksessä ei ollut muita perusteluita, eikä päätöksestä ole käynyt myöskään ilmi se, mihin selvitykseen ja seikkoihin päätös on perustunut.

Hallinto-oikeus totesi, että kielteisessä viranhaltijapäätöksessä ei ole perusteltu sitä, miksi juuri henkilökohtaisen avustajan määrääminen valittajan lapselle ei ole ollut tarpeen. Päätöksestä ei myöskään käy ilmi se, mihin selvitykseen päätös perustuu tai, että ono valittajalle varattu tilaisuus esittää tarpeeksi katsomaansa selvitystä vaatimuksensa tueksi. Näiden syiden vuoksi hallinto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja palautti sen kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava valittajan hakemukseen asianmukaisesti perusteltu päätös ja arvioitava uudestaan valittajan lapsen henkilökohtaisen avustajan tarve lainsäädäntöön perustuen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku