Taas yksi myönteinen päätös kuntouttavasta päivähoidosta AVIssa – kunta joutuu palauttamaan laittomasti perityt maksut

 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 11.4.2019 ESAVI/2205/2018).

 

A:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Perustelujen mukaan alle 2-vuotias lapsi tarvitsee vielä aikuisen jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa sekä hänen päivittäiset toimintonsa ovat täysin aikuisen varassa. A:n hoito ja huolenpito ei poikkea sitovuudeltaan ja vaativuudeltaan päätöksen mukaan niin paljon terveen saman ikäisen lapsen hoidosta, että hän olisi vammaisuuden vuoksi erityishuollon tarpeessa tai ettei hänen tarvitsemiaan palveluita voitaisi järjestää ensisijaisesti peruspalveluiden piirissä.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

 

AVI kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:lle myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen kuntouttava päivähoito hakemuksen mukaisesti 27.11.2017 lukien. Lisäksi tulee laatia erityishuolto-ohjelma, johon A:lle myönnettävä kuntouttava päivähoito sisällytetään.

 

AVI mukaan päivähoitoa voidaan järjestää myös vanhempien työssäkäynnistä riippumatta lapsen kuntoutuksellisten tarpeiden vuoksi. Tällöin päivähoidon tavoitteena ei enää ole yksinomaan varhaiskasvatuslaissa säädetyt ikätasoiset tavoitteet, vaan lapsen kuntouttaminen suoriutumaan sellaisista tavanomaisista toiminnoista, joista vammaton lapsi oppii suoriutumaan normaalin kehityksensä myötä ilman erityisiä kuntouttavia toimenpiteitä.

 

Mikäli päivähoitoa järjestetään ensisijaisesti kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksellisten tarpeiden perusteella, kyseessä on kehitysvammalain mukainen erityishuolto. Velvollisuutta järjestää tätä palvelua ei voida laiminlyödä järjestämällä palvelua jonkin muun lain nojalla.

 

Käytännössä kunnan pitää palauttaa laittomasti perityt päivähoitomaksut ja korvata mahdolliset matkakustannukset.

 

Asia hoidettiin asiakkaalle maksutta. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku