Vammaispalvelujuttujen käsittelyajat hallinto-oikeuksissa: Paljon alueellista vaihtelua ja pitkiä käsittelyaikoja

 

Juttujen käsittelyaika hallintotuomioistuimissa vammaispalveluasioissa (luokka 6108). Kysely lähetetty 15.4.18. Vastaukset tulleet 16.-23.4.18. Kysytty käsittelyaika-arviota kyselyhetkellä.

 

Alla kirjoitettu suoraan vastauksista lainaukset, koska eri vastaustyylejä / -määreitä.

 

Helsingin hallinto-oikeus: Tähän asti vuonna 2018 keskimääräinen käsittelyaika 4,3 kk

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Arvio, että 2018 keskimääräinen käsittelyaika tulee olemaan noin 12 kk

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus, 1.1.-16.4.18 ratkaistujen juttujen keskimääräinen käsittelyaika 7,1 kk

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Tämän hetkinen keskimääräinen käsittelyaika 8,8 kk

 

Turun hallinto-oikeus: Tämän hetken käsittelyaika-arvio 5,8 kk

 

Vaasan hallinto-oikeus: Viime vuoden 2017 tilaston perusteella keskimääräinen käsittelyaika n. 9,5 kk

 

Korkein hallinto-oikeus: Tämän hetkinen keskimääräinen käsittelyaika on 10,3 kk

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku