AVI tiukkana – erityishuoltolain soveltaminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto ISAVI/4942/2018)

 

A:lle (lapsi) tehtiin kielteinen päätös erityishuoltolain mukaisesta palvelusta (kuntouttava päivähoito).

 

Kunnan mukaan A:lla on kognitiivisen kehityksen viivettä, mutta hänellä on kognitiivista toimintakykyä siinä määrin, että erityishuoltolain mukaisia palveluja ei voida pitää välttämättöminä ja palvelut on järjestetty muiden lakien nojalla.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon.

 

Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että A on erityishuoltolain tarkoittama henkilö, jolla on oikeus yksilöllisten tarpeiden mukaan erityishuoltolain mukaisiin palveluihin.

 

AVI viittasi päätöksessään muun muassa KHO päätökseen 6.11.2012 T 3064, jossa ilmenevä oikeusohjeen mukaan kehitysvammaisen lapsen osalta pelkästään päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana ja siten erityishuoltolain piiriin kuuluvana palveluna.

 

Asia hoidettiin A:lle maksutta. Hoidamme alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku