KOULUAVUSTAJA-ASIASSA PÄÄTÖS TULEE PERUSTELLA – HALLINTO-OIKEUS PALAUTTI ASIAN KUNTAAN
A:lle oli haettu kouluavustajaa. Perusopetuspäällikkö hylkäsi hakemuksen.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen. Vaatimuksena oli, että lapselle pitää myöntää kouluavustaja, ja että kunnan pitää korvata lapsen oikeudenkäyntikulut.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeus totesi, että päätöksen perusteluista ei käy ilmi, millä tavalla koulunkäynnin tuki on järjestetty, eikä myöskään arviota tuen riittävyydestä ole esitetty. Perusteluista ei ilmene, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Päätös ei ole siten hallintolain mukainen. Päätöksen perustelemisvelvollisuus liittyy olennaisesti valittajien oikeusturvaan, jotta he voivat harkita muutoksenhaun tarvetta.
Hallinto-oikeus velvoitti kunnan korvaamaan lapsen oikeudenkäyntikulut, veroineen 1.007,50 euroa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku