A:lle myönnettiin omaishoidon tukea kolmen vuoden määräajalle.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen ja vaati, että omaishoidon tuki myönnetään toistaiseksi.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus (Itä-Suomen hallinto-oikeus, 22.2.21) kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian kuntayhtymään uudelleen käsiteltäväksi siten, että omaishoidon tuki myönnetään toistaiseksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että määräaikaisuudelle ei ole perusteita. Hallinto-oikeuden mukaan toistaiseksi voimassa oleva päätös on selvä lähtökohta, ja määräaikainen päätös voidaan tehdä vain poikkeustilanteissa.

Hallinto-oikeus totesi erikseen, että se, että A:n toimintakykyä koskevat asiat ovat selvittelyn alla, ei ole laillinen peruste tehdä määräaikaista päätöstä.


Tämän tapauksen uutisointiin on asiakkaalta lupa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku