Huoli päätösten puutteesta ja oikeusturvasta Oulun koulunkäyntiohjaaja-asioissa – kantelu oikeusasiamiehelle

 

Aiemmin jätimme kantelun Turun kaupungin osalta samasta asiasta, eli vaikeudesta saada perusteltu päätös koulunkäynninohjaaja-asiassa. Nyt vuorossa Oulu. Kantelu alla olennaisin osin:

 

KANTELU

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Liittyen Oulun kaupungin toimintaan perusopetuslain mukaisen koulunkäyntiohjaapalvelun hallinnoimisessa – kaupunki ei tee hallintolain mukaisia päätöksiä.

 

Hoidamme paljon koulunkäyntiohjaaja / kouluavustajajuttuja hallinto-oikeuksiin, perusopetuslain 31 § mukaisia juttuja.

 

Useimmissa kunnissa on helppo saada asiasta perusteltu ja muutoksenhakuohjeinen päätös. Se onkin keskeistä huomioiden myös perusoikeutena pääsy oikeuteen, joka tosiasiassa estyy, jos päätöstä ei tehdä.

 

Turun kaupungin osalta teimme aiemmin kantelun ja nyt vastaava ilmiö on ilmeisesti Oulussa.

 

Nähdäkseni perusopetuslain 31 § mukaisesta koulunkäyntiohjaaja / kouluavustaja-asiasta tulee tehdä hallintolain mukainen päätös, eikä vain viitata kintaalla huoltajien pyrkimyksiin saada avustaja-asia jopa hakemuksella kuntoon. Se, että koulutuksen järjestäjällä on lähtökohtainen oikeus päättää avustajaresurssista, ei merkitse, etteikö siitä tulisi tehdä hallintolain mukaista päätöstä. Oulun kaupungin kanta on nähdäkseni laiton ja pidän tilannetta erittäin huolestuttavana, kun kyse on näin isosta kunnasta.

 

Kantelun perusteena viittaan s.postikirjeenvaihtoon, jonka osoitan yleistä linjaa tukevana selvityksenä.

 

”Vanhempien hakiessa tällaista etuutta vapaamuotoisesti laaditulla lomakkeella siihen myös vastataan vapaamuotoisesti. Tässä tapauksessa x-viranhaltija on ilmoittanut vastauksen vanhempien laatimaan vapaamuotoiseen hakemukseen sekä suullisesti että kirjallisesti. Kyseessä ei siis ole viranhaltijan tekemä hallinnollinen päätös. Tämän vuoksi ei myöskään ole osoitettu hallinnollisen päätöksen edellyttämää oikaisuvaatimusohjetta tai valitusosoitetta.”

 

Lisäksi kirjeenvaihdosta ilmenee, että ainakin jollain tasolla Oulun kaupunki viittaa määrärahojen puutteeseen koulunkäyntiohjaaja-asiassa, vaikka kyse on subjektiivisesta oikeudesta.

 

Pyydän eduskunnan oikeusasiamiestä kunnioittavasti tutkimaan, onko Oulun kaupungin toiminta laillista.

 

Turku, 22.3.20, pro bono publico

Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku