KANTELU

Valtioneuvoston oikeuskanslerille
Asioin asiakkaani asiassa Kansaneläkelaitoksen Turun toimipisteessä maanantaina 19.3.2017 iltapäivällä. Jo aiemminkin olen huomannut, että uudet aulaisännät ja -emännät avuliaasti ja ansiokkaasti auttavat asiakkaita. Kuitenkin nyt odotellessani n. 2 tuntia huomasin sen, että tässä toiminnassa asiakkaiden tietosuoja saattaa vaarantua. Kuulin lukuisien ihmisten osalta, millä asialla he olivat. Lisäksi aulahenkilö kyseli tarkentavia kysymyksiä (toimeentulotukeen liittyviä laskuja käytiin yksityiskohtaisesti läpi). Eräältä henkilöltä kysyttiin, mitä asiaa hänellä oli; hän vastasi kuiskaamalla ”vammaistuki”. Vaikka toki asiakas voi olla vastaamatta, muodostaa kyseinen toiminta, joka on heti ulko-ovella vastassa, sosiaalisen paineen siitä, että on pakko vastata. Edelleen, aulahenkilö otti myös selvästi kantaa jonkun menoerän korvattavuuteen. Nähdäkseni toimintaa liittyy ensinnäkin merkittävä tietosuojaongelma. Asiakkaiden tiedot tulevat muiden paikallaolijoiden tietoon. Toiseksi on ongelmallista, että tällaista tehtävää hoitavat henkilöt ottavat näin vahvasti kantaa korvattavuusasioihin.
Kansaneläkelaitoksessa tyypillisesti kaikki asiat ovat erittäin arkaluonteisia ja niitä tulisi voida hoitaa alusta lukien siten, etteivät tiedot tule muiden asiakkaiden tietoon.

Pyydän valtioneuvoston oikeuskansleria tutkimaan, onko Kansaneläkelaitoksen Turun toimipiste toiminut laillisesti ja muutoinkin arvioimaan kyseisen toiminnan laillisia reunaehtoja.

Turku, 22.3.2017
Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku