Kaksi voittoisaa päätöstä kuntouttavasta päivähoidosta

Molemmat jutut hoidettiin asiakkaalle maksuttomasti. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudelliset muutoksenhakuasiat maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Ks. myös erityishuolto-ohjelmaan liittyvä videomme:
https://www.youtube.com/watch?v=_oHJWedQVXw

(Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 5.4.2019 PSAVI/1651/06.02.01/2018).

A:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Perusteena oli, että A ei ole erityishuoltolain mukainen henkilö, ja palvelu voidaan järjestää varhaiskasvatuslain nojalla.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto kumosi kunnan päätöksen, ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi erityishuolto-ohjelman laatimiseksi.

AVI katsoi, että kuntoutussuunnitelman mukaan A:n kuntoutusmuodot ja toteutustapa päivähoidossa nousevat lapsen yksilöllisistä erityistarpeista, joiden taustalla on lapsen monimuotoinen kehityshäiriö. AVI mukaan kyseessä ei ole näissä oloissa tavanomainen varhaiskasvatuslain mukainen päivähoito, vaan A:lle annetaan kuntoutusta päivähoidossa oloissa, jotka vastaavat erityishuoltolain mukaiseen erityishuoltoon kuuluvien palveluiden järjestämistä. Viranhaltija ei ole siten voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä hakemusta.

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 9.4.2019, ISAVI/832/2019).

B:lle haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. B saa kunnan mukaan palvelut varhaiskasvatuslain mukaisena.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto muutti kunnan päätöstä siten, että B:lle tulee laatia yksilöllinen erityishuolto-ohjelma, johon kirjataan kuntouttava päivähoito erityishuoltolain mukaisena erityishuollon palveluna.

AVI katsoi asiakirjojen perusteella, että B on erityishuoltolain tarkoittama henkilö, hänellä on todettu monimuotoinen kehityshäiriö.

AVI korosti, että sosiaalioikeuden periaatteisiin kuuluu myös niin sanottu myönteisen tulkinnan ensisijaisuus. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee ratkaista siten, että lain mahdollistamista vaihtoehdoista valitaan asianosaiselle edullisin ja perusoikeuksien toteutumista parhaiten toteuttava vaihtoehto.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku