Kuntayhtymän mukaan erityishuoltoon edellytetään tiettyä diagnoosia – AVI tyrmäsi ajatuksen ja totesi, että lapsi kuuluu erityishuoltolain piiriin

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 17.1.20, ISAVI/7613/2019).

 

A:lle (s. 2012, mm. autisminkirjo) haettiin erityishuoltona loma-ajan hoitoa, sekä aamu- ja iltapäivähoitoa kotiin. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan A ei ole erityishuoltolain tarkoittama henkilö.

 

AVI kumosi viranhaltijapäätöksen ja palautti asian kuntayhtymään uudelleen käsiteltäväksi siten, että erityishuolto-ohjelman laadinnassa otetaan huomioon, että A on erityishuoltolaissa tarkoitettu henkilö, jolla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa perusteella erityishuoltolain palveluihin.

 

AVI mukaan erityishuoltolain soveltamisalapykälässä eikä lain esitöissä edellytetä tiettyä diagnoosia eikä älyllistä kehitysvammaa, siten kuin kuntayhtymä selvityksessään esittää.

 

A:lle haetut palvelut ovat sellaisia luonteeltaan, että ne voivat tulla kysymykseen erityishuoltolaissa tarkoitettuna yksilöllisenä hoitona ja muuna huolenpitona.

 

AVI katsoi, että A:n yksilölliset tarpeet tulisivat riittävällä tavalla turvatuiksi muiden lakien nojalla nimenomaan haettujen palvelujen osalta.

 

Asia hoidettiin maksuttomasti. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!