Kuntayhtymän mukaan erityishuoltoon edellytetään tiettyä diagnoosia – AVI tyrmäsi ajatuksen ja totesi, että lapsi kuuluu erityishuoltolain piiriin

 

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 17.1.20, ISAVI/7613/2019).

 

A:lle (s. 2012, mm. autisminkirjo) haettiin erityishuoltona loma-ajan hoitoa, sekä aamu- ja iltapäivähoitoa kotiin. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan A ei ole erityishuoltolain tarkoittama henkilö.

 

AVI kumosi viranhaltijapäätöksen ja palautti asian kuntayhtymään uudelleen käsiteltäväksi siten, että erityishuolto-ohjelman laadinnassa otetaan huomioon, että A on erityishuoltolaissa tarkoitettu henkilö, jolla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa perusteella erityishuoltolain palveluihin.

 

AVI mukaan erityishuoltolain soveltamisalapykälässä eikä lain esitöissä edellytetä tiettyä diagnoosia eikä älyllistä kehitysvammaa, siten kuin kuntayhtymä selvityksessään esittää.

 

A:lle haetut palvelut ovat sellaisia luonteeltaan, että ne voivat tulla kysymykseen erityishuoltolaissa tarkoitettuna yksilöllisenä hoitona ja muuna huolenpitona.

 

AVI katsoi, että A:n yksilölliset tarpeet tulisivat riittävällä tavalla turvatuiksi muiden lakien nojalla nimenomaan haettujen palvelujen osalta.

 

Asia hoidettiin maksuttomasti. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku