Kela yritti passittaa kuntoutusvastuun kunnalle, antoi kuntoutusta kolmeksi kuukaudeksi ”sujuvan vastuunvaihdon varmistamiseksi”. Vakuutusoikeus jyrähti ja totesi kuntoutusvastuun kuuluvan Kelalle. Päätös koskee jo mennyttä aikaa.

 

Kela kuntoutusoikeudenkäynnit ovat kyllä kohtuuttomia. Tässäkin päätöksessä todetaan, että OLISI OLLUT oikeus kuntoutukseen. Kuntoudu siinä sitten takautuvasti.

 

A:lle (26 v.) haettiin Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (fysioterapia, allasterapia). Kela hylkäsi hakemuksen 28.9.2018 annetulla päätöksellä. Päätöksessä myönnettiin kuntoutukset ajalle 10-12/2018, eli kolmeksi kuukaudeksi. Kelan mukaan kuntoutuksen myönnettiin ”kolme kuukautta eteenpäin sujuvan vastuunvaihdon varmistamiseksi Kelalta terveydenhuollolle”. 1.1.2019 alkaen Kelan mukaan kuntoutuksen tavoitteet ovat hoidollisia ja ”saamiemme selvitysten perusteella kuntoutuksella ei voida mahdollistaa osallistumista ja suoriutumista”.

 

(Vakuutusoikeus, 2.1.2020 dnro 3650/2019/8).

 

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Lautakunta oli samaa mieltä Kelan kanssa.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti vakuutusoikeuteen.

 

Vakuutusoikeus hyväksyi valituksen ja totesi, että A:lla on ajalla 1.1.-30.9.2019 ollut oikeus fysioterapiaan ja allasterapiaan hakemuksensa mukaisesti. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin Kelaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Vakuutusoikeuden mukaan A:lle suositellun vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteet ovat edelleenkin osin hoidollisia, mutta pääasiassa toimintakykyä turvaavia. Suositellun kuntoutuksen voidaan arvioida turvaavan A:n liikuntakykyä pyörätuolilla sekä lisäävän kommunikaatiokykyä. Näin ollen vakuutusoikeus katsoi, että A:lla on ollut oikeus hakemaansa kuntoutukseen.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Valittajalle ei koitunut mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku