KHO tiukkana – matka Thaimaaseen on tavanomaista elämää

 

A:n (CP, kuulovamma, näkövamma) pitkäaikaisena haaveena oli ollut matkustaa Thaimaaseen.

 

A oli hakenut Thaimaan lomamatkalle henkilökohtaisen avun lisätunteja 150 tuntia ja korvauksia avustajan matka- ja majoituskustannuksista. Normaalisti A:lle on myönnetty 30 tuntia viikossa päivittäisiin toimiin ja 30 tuntia kuukaudessa vapaa-aikaan.

 

Kuntayhtymä hylkäsi hakemuksen ja siitä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Kuntayhtymän mukaan kustannukset lisätunneista ja avustajan matkakustannuksista olivat arviolta n. 5.000 euroa, eikä kuntayhtymä pitänyt näitä korvattavana.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori teki valituksen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan merkitystä on annettava lomamatkan kohteelle ja kestolle. Hallinto-oikeuden mukaan sinänsä tämänkaltaiset lomamatkat ovat yleisiä, lomailua Thaimaassa ei kuitenkaan ollut katsottava sellaiseksi tavanomaiseksi elämäntoiminnoksi, jota varten henkilökohtaista apua olisi järjestettävä. Hallinto-oikeuden mukaan ”Asiassa ei ole ilmennyt, että lomailu Euroopan ulkopuolella olisi ollut valittajalle tavanomaista silloinkaan, kun hänen toimintakykynsä on ollut parempi”.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kuntayhtymän päätökset ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. KHO mukaan muun muassa:

 

  • Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä StVM 32/2008 vp. käy ilmi, että henkilökohtaista apua voi olla tarpeen järjestää myös ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen ajaksi.

 

  • Ulkomaille suuntautuvan lomamatkan tavanomaisuutta arvioitaessa ei ratkaisevaa merkitystä voida antaa yksinomaan matkan luonteelle, vaan arviointi tulee tehdä myös vaikeavammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden perusteella. Toisin kuin hallinto-oikeus, KHO katsoi, että A:n Thaimaahan suuntautunutta lomamatkaa voidaan pitää vammaispalvelulain tarkoituksessa A:n tavanomaisena elämäntoimintona.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku