Hallinto-oikeus jyrähti: Vammaiselle lapselle koulukuljetus vuoroviikoin asumispalveluyksiköstä yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena

 

(Hämeenlinnan hallinto-oikeus, 3.6.2019, 19/0632/2).

 

A:lle (vammainen lapsi) haettiin koulukuljetusta siten, että vuoroviikoin haetaan asumispalvelupaikasta, jossa A asuu osittain. 8/2018 viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan perusopetuslain koulukuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta kodin ja koulun välillä. Koska poikkeavaa asumisjärjestelyä ei tehdä oppilaan opetuksen tarpeista lähtien, ei opetuksen järjestäjällä ole velvollisuutta kuljetusten järjestämiseen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Koulukuljetus tulee järjestää vuoroviikkoina asumispalveluyksiköstä.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoi lausunnossaan, että A näyttää joutuneen vammaisuutensa vuoksi epäedulliseen asemaan muihin oppilaisiin nähden.

 

Hallinto-oikeus kumosi viranhaltijan päätöksen.

 

Hallinto-oikeuden mukaan:

 

– Vammaisuutensa ja terveydentilansa vuoksi A tarvitsee asumispalvelua, joillaista ei ole saatavilla hänen kotikunnassaan.

 

– Asiassa on arvioitava, onko koulukuljetus järjestettävä A:lle yhdenvertaisuuslain mukaisena kohtuullisena mukautuksena. Asiassa saadusta selvityksestä ei ilmene, että vastaavassa asemassa kuin A olisi kaupungin taloudellisten voimavarojen kannalta kohtuuttoman monia saman kunnan vammaisia henkilöitä.

 

– Ilmaisen koulukuljetuksen myöntäminen A:lle myös asumispalveluyksiköstä on pidettävä perusopetuslain 32 §:n vakiintuneesta tulkinnasta poiketen asianmukaisena ja A:lle tarpeellisena kohtuullisena mukautuksena, jotta A voi saada perusopetusta yhdenvertaisesti muiden kanssa.

 

– Viranhaltijan päätös kumottiin lainvastaisena.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme kaikki alle 18-v vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku