POLIITTINEN JÄRJESTÖ PITI TOISTUVASTI TILAISUUKSIA ESTEELLISISSÄ TILOISSA – VAMMAISEN HENKILÖN SYRJINTÄÄ

– Lautakunta katsoi aiheelliseksi asettaa 2.000 euron uhkasakon

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 8.6.2017 / 249/2017

Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry piti tilaisuuden 16.5.2015 paikassa, jonne ei päässyt pyörätuolilla. Hakija olisi osallistunut tilaisuuteen sähköpyörätuolilla, mutta se ei ollut mahdollista.

Hakija teki asiassa hakemuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Lautakunnan mielestä kyse oli poikkeustilanteesta, eikä katsonut tapahtumaa syrjinnäksi.

Hakija valitti asiasta Turun hallinto-oikeuteen, joka totesi, ettei Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry ollut kyennyt kumoamaan syntynyttä syrjintäolettamaa ja kumosi lautakunnan päätöksen sekä palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeusprosessin aikana hakija totesi täydennyksessään, että Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry oli jatkanut esteellisten tilaisuuksien järjestämistä, järjestämällä vastaavan tilaisuuden samassa paikassa myös 26.4.2016.

Lautakunta teki 8.6.2017 uuden päätöksen.

Lautakunta katsoi, että Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry:n menettely järjestää yleisölle avoimia tilaisuuksia esteellisissä tiloissa merkitsi hakijan välillistä syrjintä.

Lautakunnan mukaan:

”Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoo vastaajan menettelyn järjestää yleisölle avoimia tilaisuuksiaan toistuvasti esteellisessä tilassa syrjineen hakijaa välillisesti.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta kieltää vastaajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun vammaiseen kohdistuvaa syrjivää menettelyä.

(…)

Uhkasakko

Kun vastaaja on ilmoituksestaan huolimatta edelleen jatkanut yleisölle avoimien tilaisuuksiensa järjestämistä esteellisissä tiloissa, eikä ole selvittänyt menettelynsä jatkamiselle olleen mitään hyväksyttävää syytä, katsoo yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta aiheelliseksi asettaa kieltopäätöksensä tehosteeksi 2.000 euron uhkasakon”

Vastaajan on noudatettava päätöstä 1.9.2017 mennessä.

Päätös ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku