Kumpuvuoren kyselytunti su 13.5.18 muistiinpanot

 

KYSYMYS: Voiko kunta päättää, että lapsi ei saa enää käydä lääkärissä kehitysvammaosaamiskeskuksessa?

 

VASTAUS: Kyse on varmaankin erityishuoltona annettavasta palvelusta. Sitä tulee saada yksilöllisen tarpeen mukaan. Jos kunta tekee kielteisen päätöksen, kannattaa tehdä siitä oikaisuvaatimus aluehallintovirastoon.

 

KYSYMYS: Voiko vaatia, että sosiaalityöntekijää vammaispalvelussa vaihdetaan?

 

VASTAUS: Suoranaista ehdotonta oikeutta tähän ei ole. Kuitenkin, jos koet, että joku sosiaalityöntekijä on asiaton, voit pyytää vaihtoa. Tarvittaessa voit tehdä esimerkiksi muistutuksen tai kantelun ko. sosiaalityöntekijän toiminnasta.

 

KYSYMYS: Miksi jokaisesta kiinnipidosta lähetetään lappu kotiin?

 

VASTAUS: Kyse on varmaankin erityishuollon / kehitysvammahuollon pakkokeinoista, rajoittamistoimenpiteistä. Näitä koskee kehitysvammalain sääntely ja erilaisiin toimiin liittyy kirjaus- ja raportointimenettelyä.

 

KYSYMYS: Miten toimia, kun vammaispalvelu ilmoittaa, että ei ole saanut ohjeistusta henkilökohtaisen avustajan palkkaluokkaan liittyvästä asiasta (B-palkkaluokka), eikä mitään tapahdu?

 

VASTAUS: Suosittelen vain jatkamaan yhteydenpitoa ja vaatimaan päätöstä ko. asiasta. Viranomaisen tulee toki lain mukaan vastata asiaa koskeviin tiedusteluihin ja tehdä asioista hallintopäätös ilman aiheetonta viivytystä.

 

KYSYMYS: Voiko kunta rajata, minkä hintaiseen autoon antaa avustusta?

 

VASTAUS: Autoavustus on vammaispalvelulaissa määrärahasidonnainen tukitoimi. Kunnalla on siinä paljon harkintavaltaa. Näissä tulisi kuitenkin ottaa yksilöllinen tarve huomioon, eli sellaiseen autoon pitäisi saada avustusta, joka on yksilöllisen tarpeen mukainen. Toki, jos ostaa kalliimman, kuin vamman vuoksi välttämättä tarvitsee, on kunnalla oikeus maksaa sen mukaan, kuin mikä on halvempi, mutta kuitenkin yksilöllisen tarpeen mukainen.

 

KYSYMYS: Voiko painopeiton saada korvatuksi jostain?

 

VASTAUS: Kyllä voi. Esimerkiksi terveydenhuollosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, tai myös erityishuoltolain mukaisena. Kannattaa vaan hakea, ja sitten valittaa, jos tulee kielteistä kantaa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku