Omaishoidon tuki lopetettiin ilman uutta selvitystä – hallinto-oikeuden mukaan näin ei olisi saanut tehdä

 

(Vaasan hallinto-oikeus, 24.9.2019, 19/0430/3).

 

Vammaisen lapsen A omaishoidon tuki oli yhtäkkiä lopetettu, kahden kuukauden ”irtisanomisajalla”. Päätöksen mukaan omaishoidon jatkumisen edellytyksiä oli arvioitu palvelusuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Taustalla oli vammaispalveluihin tullut ulkopuolinen yhteydenotto. Tehtiin kielteinen omaishoidon tuen päätös.

 

Oikaisuvaatimus hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan asiakirjoista ei ilmene lääkärintodistusta tai muuta asiantuntijalausuntoa siitä, että valittajan hoitoisuus olisi vähentynyt. Myöhemmin tehty hoito- ja kuntoutussuunnitelma ei anna sellaista kuvaa, että hoitoisuus olisi vähentynyt. Omaishoidon tukea ei näin ollen olisi hallinto-oikeuden mukaan tullut lakkauttaa päätöksessä mainituilla perusteilla ilman lääkärinlausuntoa tai muuta vastaavaa selvitystä A:n nykyisestä terveydentilasta ja toimintakyvystä.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku