Näkövammainen henkilö oli hakenut erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä. Henkilöllä on käytössään myös opaskoira.

Apuvälineistä päättävä viranomainen ei halunnut myöntää apuvälineitä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen (hallintoriita).

Hallinto-oikeuden mukaan mm.:

  • Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että valittaja on toiminnallisesti sokea. Käytössä on opaskoira ja muita apuvälineitä.
  • Apuvälineistä päättävä viranomainen ei ole väittänyt, että valittajan terveydentilan ja toimintakyvyn edellyttämä apuväline ei olisi myönnettävissä kunnassa esiintyvän apuvälinetarpeen mukaisesti mitoitettavien määrärahojen puitteissa.
  • Viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä, että valittajalle järjestetään riittävät lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.
  • Valittajan vaatimus siis hyväksyttiin.

Kannattaa aina valittaa.
– Jukka

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Pyydämme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Verkatehtaankatu 4 as. 227
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi