Näkövammainen henkilö oli hakenut erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä. Henkilöllä on käytössään myös opaskoira.

Apuvälineistä päättävä viranomainen ei halunnut myöntää apuvälineitä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen (hallintoriita).

Hallinto-oikeuden mukaan mm.:

  • Asiassa saadusta selvityksestä ilmenee, että valittaja on toiminnallisesti sokea. Käytössä on opaskoira ja muita apuvälineitä.
  • Apuvälineistä päättävä viranomainen ei ole väittänyt, että valittajan terveydentilan ja toimintakyvyn edellyttämä apuväline ei olisi myönnettävissä kunnassa esiintyvän apuvälinetarpeen mukaisesti mitoitettavien määrärahojen puitteissa.
  • Viranomaisella on velvollisuus huolehtia siitä, että valittajalle järjestetään riittävät lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut.
  • Valittajan vaatimus siis hyväksyttiin.

Kannattaa aina valittaa.
– Jukka