AVI kumosi kunnan päätöksen lainvastaisena – autistisella lapsella oikeus kuntouttavaan päivähoitoon

(Lounais-Suomen aluehallintovirasto LSAVI/520/06.02.01/2018).

Mainittakoon aluksi, että kyse on taas Kaarinan kaupungista, jossa ennenkin on ollut erityishuoltotapauksia, joissa on ensin kielletty palvelut.

 

Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen kuntouttavasta päivähoidosta erityishuoltona. Päätöksen mukaan A:lle on myönnetty ko. palvelu sivistystoimen kautta ja se riittää kattamaan A:n palvelutarpeen. A ei ole oikeutettu erityishuoltolain mukaiseen kuntouttavaan päivähoitoon.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen aluehallintovirastoon.

 

Aluehallintovirasto kumosi päätöksen lainvastaisena ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Erityishuolto-ohjelmaan tulee sisällyttää kaikki A:lle erityishuoltona annettavat palvelut.

 

AVI katsoi, että A on erityishuoltolain tarkoittama erityishuoltoon oikeutettu henkilö. A:lla oleva autismi on laaja-alainen, pysyvä synnynnäinen kehityshäiriö, joka ei poistu ikääntymisen tai aikuistumisen myötä. Olennaista on mahdollisimman varhain aloitettu kuntoutus. Viranhaltija ei ole voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä hakemusta.

 

AVI katsoi, ettei kyseessä ole tavanomainen päivähoito, vaan lapselle päivähoidossa annettava kuntoutus.

Juttu hoidettiin asiakkaalle maksuttomana. Hoidamme alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku