Kuntayhtymä ryntäsi päättämään omaishoidon tuen – hallinto-oikeus määräsi asian uudelleen käsiteltäväksi ja paremmin selvitettäväksi

 

(Vaasan hallinto-oikeus, 29.10.2019, 19/0515/3).

 

A:lle (lapsi) oli myönnetty omaishoidon tukea 31.12.2017 saakka. Uudella päätöksellä omaishoidon tukea ei enää maksettu 1.1.2018 alkaen. Oikaisuvaatimuksen johdosta lautakunta katsoi, ettei A:ta voitu pitää vaikeavammaisena tai sairaana, eikä oikeutta omaishoidon tukeen ollut. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian kuntayhtymään uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan asiassa on esitetty ristiriitaisia käsityksiä A:n toimintakyvystä ja hoitoisuudesta, eikä uutta kotikäyntiä tai pisteytystä ole tehty ennen päätöksentekoa. A:n toimintakyky ja hoitoisuus tulee arvioida kokonaisuutena uudestaan ennen päätöksentekoa. Asiaa uudelleen käsiteltäessä tulee ottaa huomioon A:n yksilöllinen avun tarve sekä varata huoltajalle tilaisuus lausua viranomaisen toimesta laadittavista selvityksistä ennen ratkaisua.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku