(19.10.20) Itä-Suomen hallinto-oikeus jyrähti: Palveluasumisyksikköjen vierailukiellot eivät ole laillisia – samaan aikaan STM toteaa niiden olevan laillinen vaihtoehto

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus 16.10.2020 nro 20/1059/1). Finlex-päätös.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus jyrähti lokakuisessa päätöksessään: Palvelutalojen vierailukiellot eivät ole laillisia.

 

Silti, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toteaa YLE1 maanantaina 19.10.20 klo 20.30: ”(…) Mutta toki viime kädessä, jos ollaan erittäin vakavassa leviämistilanteessa, niin aina toimintayksikön johtajalla on sitten viimekätinen vastuu siinä sitten, että miten mahdollisesti ollaanko tilanteessa, että vierailuja pitää kieltää (…)

 

Ei. Ei voi kieltää, eikä pidä kieltää ja on vastuutonta, että STM kansliapäällikkö toteaa näin. Valtiolla on velvollisuus kunnioittaa, suojella, ja edistää perus- ja ihmisoikeuksia ja turvata oikeusvaltion peruslähtökohdat. STM ei voi antaa ymmärtää, että vierailukiellot olisivat laillisia. Näin se kuitenkin toimii.

 

X asuu kuopiolaisessa hoitokodissa. Hoitokodissa oli tapaamiskäytäntö/ohje korona-aikaan liittyen. Vierailut yksikössä kiellettiin. Kesäkuussa, kun muualla helpotettiin vierailuja, tässä hoitoyksikössä astui voimaan sääntöjä vierailuun. Ne liittyivät muun muassa vierailun kestoon ja siihen, että henkilökunta on paikalla. Kieltojen perusteena viitattiin mm. KYS ja Suomen hallituksen ohjeisiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy avusti X:n asianosaisia viemään asian hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus tutki vaatimuksen koskien tapaamisoikeuden rajoittamista ja valituksen hyväksyen vahvisti, ettei Kuopion kaupungin vanhusten hoivapalvelujen hallinnollisten tukipalvelujen kotihoidon päälliköllä ja geriatrian asiantuntijalääkärillä ole ollut oikeutta rajoittaa valittajan ja tämän omaisen tapaamisia antamassaan toimintaohjeessa.

 

Hallinto-oikeus totesi, että valtioneuvoston ohjaus ei ollut oikeudellisesti velvoittavaa.

Hallinto-oikeus katsoi, että tartuntatautilain 17 § ei anna viranomaiselle toimivaltaa antaa oikeudellisesti sitovia vierailukieltoja asumisyksiköihin.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku