KHO:ssa on vuosien varrella ollut useita tapauksia, jotka ovat koskeneet sitä, onko vaikeavammaisella henkilöllä voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältä ja toteutustapa. Nämä ovat koskeneet kaikki vapaa-ajan avustamista. Nyt käsillä olevassa tapauksessa ratkaistiin ensi kertaa kysymys siitä, voiko kehitysvammaisella henkilöllä olla laajemmin apua kotiin päivittäisiin toimiin. KHO:n tulkinta on, että voimavara-kysymys voidaan ”jakaa”. KHO katsoi, että vapaa-ajan toimintojen osalta henkilöllä oli voimavaroja, mutta siltä osin kuin kyse oli kehitysvammaisen henkilön omassa kodissa asumisesta, voimavaroja ei ollut.

Tapausselosteesta käy ilmi, että kehitysvammaisella henkilöllä oli suhteellisen hyvä toimintakyky.

Tosiasiassa KHO:n linjaus estää melko tehokkaasti kehitysvammaisilta henkilöiltä omassa kodissa asumisen järjestämisen henkilökohtaisen avun turvin. Näyttää siltä, että vammaispalvelulaissa oleva voimavara-rajaus ja sitä koskeva oikeuskäytäntö aiheuttavat sen, että kehitysvammaisten henkilöiden asuminen tullaan nykylainsäädännön mukaan järjestämään kuten ennenkin, ryhmätyyppisissä asumisjärjestelyissä. Tässä mielessä vaikuttaa siltä, että Suomen oikeusjärjestys ei vielä ole valmis takaamaan kehitysvammaisille henkilöille oikeutta itsenäiseen elämään.

KHO ennakkotapaus tuo entistä pontevampaa painetta lainsäätäjään. Vammaispalvelulain uudistustyössä on ollut aikomuksena poistaa voimavara-rajoite. Olisi aika keksiä ratkaisuja, jotka turvaisivat kaikille vaikeavammaisille henkilöille oikeuden ja mahdollisuuden itsenäiseen elämään.

Kyse oli Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n ajamasta asiasta. Vapaa-ajan tuntien osalta kunnan kielteinen päätös kumottiin ja asia palautettiin kuntaan tuntien myöntämiseksi.

Suomenkielinen ratkaisuseloste:

Linkki selosteelle

Pidempi päätös ruotsiksi:

Linkki päätökseen

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku