Hallinto-oikeus jyrähti: 9-v lapselle kuljetuspalvelut

  • Kunnan mukaan voi kulkea bussilla

 

(Turun hallinto-oikeus, 12.7.2019, 19/0375/2).

 

Hyvä esimerkki siitä, että kuljetuspalveluja voi saada jo hyvin nuori henkilö ja siitä, että ei tarvitse olla fyysistä vammaa.

 

A:lle (hakuhetkellä 9-vuotias, mm. Asperger, ADHD) haettiin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua vapaa-ajan matkoihin. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen: A:n liikkumisessa ei ole erityisiä vaikeuksia, vaan hän pystyy liikkumaan ikätasoisesti. Myöskään julkisten liikennevälineiden käytön ei voida katsoa aiheuttavan kohtuuttoman suuria vaikeuksia, koska hän pystyy toisen ihmisen kanssa käyttämään muun muassa linja-autoa.

 

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan:

 

  • A:ta on pidettävä kuljetuspalvelua järjestettäessä vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vaikeavammaisen kohtuulliset kuljetuspalvelut.
  • Asperger aiheuttaa pelkotiloja, aistien kuormitus voi aiheuttaa raivokohtauksia, ADHD aiheuttaa arvaamatonta liikkumista ja kyvyttömyyttä huomioida muita tiellä liikkujia.
  • A on jo sen ikäinen, että hänen ikätoverinsa liikkuvat itsenäisesti ystäviensä luokse myös julkisia kulkuvälineitä käyttäen.
  • Linja-auton harjoittelemisella ei pystytä poistamaan A:lle siitä aiheutuvia kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku