Vammaispalvelu ensisijainen kun siihen on tarve.

Asiakkaamme A oli hakenut vammaispalvelulain mukaista palveluasumista. Kunta päätti, että A ei ole vaikeavammainen. Kunnan päätöksen perustelujen mukaan A:n esittämästä päiväohjelmasta ei tule esille sellaista jatkuvaluonteista ja erityisen runsasta avun tarvetta, jota vammaispalveluasetuksessa tarkoitetaan. A:lla on riittävät palvelut omaishoidon ja kotihoidon taholta. Palvelut järjestettiin sosiaalihuoltolain nojalla.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja katsoi, että kyseessä on vammaispalveluasetuksen tarkoittama vaikeavammainen henkilö.

Kunta valitti asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vedoten siihen, että A:n hoitoisuus oli niin suurta, että kyse ei ole vammaispalveluasetuksen tarkoittamasta tilanteesta.

Korkein hallinto-oikeus päätti, että A:lla on oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Käytännössä tämä merkitsee, että kunta joutuu palauttamaan sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen maksut useiden vuosien ajalta.

Korkein hallinto-oikeus velvoitti kunnan korvaamaan A:n oikeudenkäyntikulut.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku