TIEDOTE:

Huoli hoitotarvikkeiden jakelusta johti keskusteluihin STM kanssa – tarkennusta hoitosuunnitteluun ja lainsäädäntöön toivelistalla

  • Hyviä keskusteluja hoitotarvikeoikeuksista, jäämme seuraamaan, mitä tapahtuu !

STM tapaamisessa hyvä tunnelma. Katetrit esillä ! Kuvassa vasemmalta: Lääkintöneuvos Timo Keistinen (STM), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun erityisavustaja Timo Lehtinen (STM), lakimies Jukka Kumpuvuori (Lakitoimisto Kumpuvuori Oy), toimitusjohtaja Mia Takanen (Coloplast Oy), Market Access Manager Mari Lassinpelto (Coloplast Oy), toiminnanjohtaja Anne Beresford (Pirkanmaan Neuroyhdistys ry) ja järjestöpäällikkö Anni Täckman (Selkäydinvammaiset Akson ry).

 

–> Hoitotarvikkeet (katetrit, avannetuotteet, verensokerimittausliuskat, vaipat ym ym) ovat osa satojen tuhansien suomalaisten, heidän läheistensä ja heitä auttavien ammattilaisten arkea. On keskeistä, että jokaiselle annetaan käyttöön riittävä määrä ja yksilöllisen tarpeen mukainen hoitotarvike. Erityisesti viime aikoina on ollut syytä huoleen. Ilmassa on merkkejä, että hoitotarvikkeita, esimerkiksi katetreja, vaihdettaisiin, ilmeisesti säästötavoitteiden vuoksi, vanhempiin malleihin. Epäsopivan katetrin käyttö voi johtaa tulehduskierteeseen ja muihin komplikaatioihin, jotka tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Esimerkiksi Selkäydinvammaiset Akson ry ja Kynnys ry jättivät 14.2.2020 huolestuneet kannanotot: https://www.aksonry.fi/ajankohtaista/akson-jattanyt-kaksi-kannanottoa-koskien-oikeutta-yksilolliseen-hoitotarvikkeeseen.html. Järjestöt ovat erittäin huolissaan yhteydenotoista, jotka koskevat Pirkanmaan ja Helsingin alueiden hoitotarvikkeiden valintaa ja saatavuutta.

 

Hoitotarvikejakelua ei ole ilmeisesti säännönmukaisesti seurattu tai valvottu. Aluehallintovirastojen toiminnasta on tehty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle marraskuussa 2019: https://www.kumpuvuori.fi/27-11-19-hameenlinna-rajoittaa-katetrien-saantia-huoli-aluehallintovirastot-eivat-valvo-hoitotarvikejakeluita-kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle/.

 

Tänään veimme ”hoitotarvikeministeri” perhe- ja peruspalveluministerille terveiset:

 

1) Hoitotarvikeoikeudet otetaan SOTE ym. valmistelussa samaan asemaan, kuin apuvälineoikeudet (tätä puoltaa niiden samanlainen asema terveydenhuoltosääntelyssä).

 

2) STM tekee seurantaselvityksen 2014 selvitykseen ja kiinnittää samalla huomiota siiten, miten aluehallintovirastot ovat seuranneet ja valvoneet kuntien hoitotarvikejakelua ja kehottavat niitä hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä tältä osin.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön edustajina olivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun erityisavustaja Timo Lehtinen ja lääkintöneuvos Timo Keistinen. Tilaisuudessa käytiin hyvää keskustelua ja kehittämisideaksi nousi muun muassa se, että ohjattaisiin enemmän terveydenhuollon henkilöstöä ottamaan hoitotarvikeasiat huomioon hoitosuunnitelmissa. Tämä edesauttaisi myös tiedonkulkua hoitavalta taholta hoitotarvikejakeluun. Keskustelua käytiin myös siitä, että SOTE-uudistuksessa olisi tärkeä tarkentaa hoitotarvikkeiden sääntelyä.

 

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevaa. Kiitos STM edustajille lämpimästä vastaanotosta !

 

Helsinki, sosiaali- ja terveysministeriössä 18.2.2020

 

Anne Beresford, toiminnanjohtaja, Pirkanmaan Neuroyhdistys ry (045 130 4888)

Jukka Kumpuvuori, toimitusjohtaja, Lakitoimisto Kumpuvuori Oy (050 552 0024)

Mari Lassinpelto, Market Access Manager, Coloplast Oy (043 211 3573)

Mia Takanen, toimitusjohtaja, Coloplast Oy (043 211 3458)

Anni Täckman, järjestöpäällikkö, Selkäydinvammaiset Akson ry (050 329 7899)

 

LIITTEET

 

STM:lle luovutettu muistio, sisältäen:

 

Infolehti hoitotarvikeoikeuksien / – jakelun nykytilasta.

 

Kannanotto, Selkäydinvammaiset Akson ry, 14.2.2020 (koskien Tampereen kaupungin hoitotarvikejakelua).

 

Kannanotto, Selkäydinvammaiset Akson ry, 14.4.2020 (koskien Helsingin kaupungin hoitotarvikejakelua).

 

Uutinen: ”Hämeenlinna rajoittaa katetrien saantia. Huoli: Aluehallintovirastot eivät valvo hoitotarvikejakelua. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle”. 27.11.2019.

”Oikeus hoitotarvikkeisiin – juridinen taustamuistio”. Jukka Kumpuvuori. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy – Vammaisoikeuden Julkaisusarja A nro 2 (2018) (sisältää ”Hoitotarvikeoikeudet-pikaopas”, jota jaettu tuhansia ympäri Suomen).