YHDENVERTAISUUSLAKI ALKAA PURRA

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta hurjana: Yleisölle avoimia vaalitilaisuuksia ei saa pitää liikuntavammaisille esteellisessä paikassa

 

Nyt kannattaa olla tarkkana presidenttivaalitilaisuuksien aikaan J

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta antoi 21.11.2017 kolme päätöstä, jossa se totesi vastaajan syrjineen liikuntavammaista hakijaa. Päätökset eivät ole lainvoimaisia. Näitä kolmea päätöstä edelsi lautakunnan kesäkuussa 2017 antama päätös, joka on lainvoimainen. Näistä kaikista tiivistelmät alla.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi päätöksissä, että kokoontumisvapaus on poliittinen perusoikeus, jonka ydinalueena voidaan pitää yleisiä kokouksia, joilla pyritään vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitamiseen tai joissa keskustellaan tällaisista asioista. Yksilön oikeus ja mahdollisuus niiden käyttämiseen turvaa yksilön mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja on välttämätöntä yhteiskunnan kansanvaltaiselle päätöksenteolle. Tämän takia yksilön mahdollisuus päästä yleisölle avoimiin yhteiskunnallisia asioita käsitteleviin tilaisuuksiin on erityisen tärkeää.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 21.11.2017, YVTltk 258/2017: Esteetöntä sisäänpääsyä poliittiseen yleisötilaisuuteen koskeva hakemus. Vastaaja: Turun sosiaalidemokraattinen kunnallisjärjestö ry.

 

Hakija käyttää selkäydinvamman vuoksi sähköpyörätuolia. Hakija olisi halunnut osallistua vastaajan järjestämään tilaisuuteen Turun työväentalolla kolmannessa kerroksessa 8.3.2017 pidettyyn kaikille avoimeen tilaisuuteen. Vastaaja oli vastannut hakijan etukäteistiedusteluun, että tila ei ole esteetön, mutta tilaisuus kuitenkin pidetään siellä.

 

Vastaajan mukaan kysymyksessä oli yhdistyksen jäsenistölle tarjottu luento. Turun SDP on vuokralla 1940 valmistuneessa Turun työväentalossa, joka valmistui silloisten määräysten mukaan. Vastaaja ei omista kiinteistö vaan on siinä vuokralla historiallisista syistä. Vastaaja kertoi järjestävänsä julkiset tilaisuuden mahdollisuuksien mukaan helposti saavutettavissa olevissa esteettömissä tiloissa.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi olevan kiistatonta, että tilaisuus oli järjestetty kokoustilassa, joka oli sillä tavoin esteellinen, ettei hakijan ollut mahdollista päästä sinne turvallisesti pyörätuoleineen.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi vastaajan menettelyn järjestää yleisölle avoin tilaisuus esteellisessä tilassa syrjineen hakijaa välillisesti. Lautakunta kielsi vastajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun vammaiseen henkilöön kohdistuvaa syrjivää menettelyä.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 21.11.2017, YVTltk 292/2017: Esteetöntä sisäänpääsyä yleisölle avoimeen vaalitilaisuuteen koskeva hakemus. Vastaaja: Turun vihreä kunnallisjärjestö ry.

 

Hakija käyttää selkäydinvammansa johdosta liikkumiseen sähköpyörätuolia. Hakija olisi halunnut osallistua Turun vihreä kunnallisjärjestö ry:n järjestämään ravintola X:ssä 25.3.2017 pidettyyn kaikille avoimeen poliittiseen ’Vihreä ääni”-kunnallisvaalitilaisuuteen, jossa oli mahdollisuus tavata vihreitä kunnallisvaaliehdokkaita. Tilaisuuteen ei ollut pääsymaksua. Ilmoituksessa mainittiin, että tilaisuus ei sovi pyörätuolia käyttävälle. Hakija oli kuitenkin mennyt paikalle, mutta koska ravintola X:ään on useat portaat, hän ei päässyt sisään.

 

Hakijan mukaan vastaaja oli selvittänyt tilaisuutta ennen hänelle, että tilaisuus oli pakko järjestää tässä tilassa, koska heidän kannattajansa muutoinkin liikkuvat siellä. Hakijan mukaan esteettömiä tiloja olisi ollut saatavilla.

 

Vastaaja myönsi suunnitelleensa jaa järjestäneensä yleisölle avoimen vaalitilaisuuden tiloissa joiden tiesi olevan esteelliset.

 

Vastaajaan mukaan tilaisuutta suunnitellessa päätettiin poiketa esteettömyysperiaatteesta, koska onnistuneessa vaalikampanjassa näkyvyyttä on tavoiteltava kaikenlaisin keinoin. Kyseisellä rennolla keikkaillalla haluttiin panostaa perinteisesti vahvaan ja potentiaaliseen kohderyhmään, noin 20-40 vuotiaisiin maailmanparannushaluisiin ja kaupunkikulttuurista kiinnostuneisiin henkilöihin. Tämän kohderyhmän saavuttamiseksi on käytännössä kaksi keikkapaikkaa, joiden koko on riittävän suuri. Molemmat paikat ovat esteellisiä.

 

Vastaaja ilmoitti esteettömyyden olevan sille hyvin keskeinen arvo ja poliittinen päämäärä.

 

”Yhdenvertaisuus –ja tasa-arvolautakunta pitää hyväksyttävänä vastaajan tavoitetta käydä menestyksellistä vaalikampanjaa tavoittelemalla erilaisia kohderyhmiä erilaisissa yhteyksissä.

 

Vastaaja on järjestämällään vaalitapahtumalla tavoitellut noin 20-40 vuotiaita maailmanparannushaluisia ja kaupunkikulttuurista kiinnostuneita henkilöitä. Vastaaja on ilmoittanut tietävänsä, että tähän kohderyhmään kuuluu myös vammansa takia liikuntarajoitteisia henkilöitä.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei näin ollen pidä tavoitteen saavuttamiseksi käytettyä keinoa, yleisölle avoimen vaalitapahtuman järjestämistä esteellisissä tiloissa, asianmukaisena ja tarpeellisena.”

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi vastaajan menettelyn järjestää yleisölle avoin poliittinen vaalitilaisuus esteellisessä tilassa syrjineen hakijaa välillisesti. Lautakunta kielsi vastaaja jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun vammaiseen henkilöön kohdistuvaa syrjivää menettelyä.

 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 21.11.2017, YVTltk 315/2017: Esteetöntä sisäänpääsyä poliittiseen yleisötilaisuuteen koskeva hakemus. Vastaaja: Runosmäen alueen sosiaalidemokraatit ry.

 

Hakija käyttää selkäydinvammansa johdosta liikkumiseensa sähköpyörätuolia. Hakija olisi halunnut osallistua vastaajan järjestämään Tarmon talon kahviolla 10.8.2017 pidettyyn kaikille avoimeen presidenttiehdokkaan esittelytilaisuuteen. Hakijalle vastattiin etukäteistiedusteluun, ettei tila ole esteetön.

 

Vastaaja lupasi huomioida seuraavia tilaisuuksia järjestettäessä paikan esteettömyyden. Hakija katsoi, ettei asiaan huomioon kiinnittäminen jatkossa ole hyväksyttävä peruste kohdella epäedullisesti vammaisia muihin nähden.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan oli kiistatonta, että tilaisuus oli järjestetty kokoustilassa, joka oli sillä tavoin esteellinen, ettei hakijan ollut mahdollista sinne päästä turvallisesti pyörätuoleineen.

Vastaaja on myöntänyt järjestäneensä yleisölle avoimen poliittisen tilaisuuden niin, ettei sen paikkaa valitessa ole huomioitu, että tilat ovat esteellisiä.

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi vastaajan menettelyn järjestää yleisölle avoin tilaisuus esteellisessä tilassa syrjineen hakijaa välillisesti. Lautakunta kielsi vastaajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun vammaiseen henkilöön kohdistuvaa syrjivää menettelyä.

 

 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 8.6.2017, YVTltk 249/2017: Poliittisen yhdistyksen avoimen keskustelutilaisuuden järjestäminen esteellisissä tiloissa. Vastaaja: Kokoomuksen Turun Aluejärjestö ry.

 

Hakija käyttää sähköpyörätuolia liikkumiseen ja olisi halunnut osallistua vaalitilaisuuteen 16.4.015. Vastaaja oli selvittänyt järjestävänsä tilaisuutensa jossakin panimoravintolassa, yleensä ravintola K:ssa. Koska tila oli kuitenkin ollut 16.4.2015 pidettyä tilaisuutta järjestettäessä jo varattu, tilaisuus pidettiin poikkeuksellisesti ravintola T:ssä. Vastaaja ilmoitti kiinnittävänsä jatkossa tarkempaan huomiota tilan saavutettavuuteen.

 

Asia oli sittemmin ollut Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Sinne esitetyn selvityksen mukaan vastaava tilaisuus oli edelleen vuonna 2016 järjestetty samoissa esteellisissä tiloissa. Lautakunta katsoi vastaajan menettelyn järjestää yleisölle avoimia tilaisuuksiaan toistuvasti esteellisessä tilassa syrjineen hakijaa välillisesti. Lautakunta kielsi vastaajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan tai kehenkään muuhun vammaiseen kohdistuvaa syrjivää menettelyä.

 

Kun vastaaja oli ilmoituksestaan huolimatta edelleen jatkanut yleisölle avoimien tilaisuuksiensa järjestämistä esteellisissä tiloissa, eikä ole selvittänyt menettelynsä jatkamiselle olleen mitään hyväksyttävää syytä, lautakunta katsoi aiheelliseksi asettaa kieltopäätöksensä tehosteeksi 2.000 euron uhkasakon.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku