Asiakkaamme on 18-vuotias aktiivinen vaikeavammainen henkilö. Asiakkaamme tarkoitus on ollut ajaa ajokortti ja hankkia auto. Hän on hakenut kunnalta autoavustusta ja auton muutostöitä sekä tukea ajokortin ajamiseen (omalla autolla autokoulussa). Kunta on hylännyt hakemuksen. Kunnan mukaan tukia ei voida myöntää, koska henkilöllä ei ole ajokorttia. Usein vaikeavammaisella henkilöllä on vaikeuksia löytää sopivaa autoa, jolla ajaa ajokortti. Tämä kunnan tulkinta ei ainakaan edesauta vammaispalvelulain tarkoitusta vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän toteutumisesta.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa oikaisuvaatimuksen pro bono. Laajennamme pro bono-toimintaamme siten, että maksuttoman oikeusavun asiakkaita autetaan jo oikaisuvaatimusvaiheessa. Valtion maksuton oikeusapu tulee kyseeseen vasta, kun asia siirtyy tuomioistuimeen eli hallinto-oikeuteen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku