AVI torppasi vammaisen lapsen pakkokoulusiirron

 

Kyseessä on erittäin merkittävä yksittäistapaus. Usein vammaisia lapsia siirrellään yleisopetuksen piiristä ”erityisen tuen kouluihin” vain sen vuoksi, että kunta on keskittänyt yleistä avustajaresurssia näihin kouluihin. Kuitenkin vammaisella lapsella on lähtökohtainen ja mm. YK vammaissopimukseen perustuva oikeus käydä lähikoulua ja saada sinne riittävät tukitoimet.

 

Asiakkaamme A on yläkoulussa. A:ta oltiin siirtämässä toiseen kouluun. Erityisen tuen päätöksen mukaan tämä oli katsottu A:n edun mukaiseksi, sillä koulu, jonne siirto oltiin tekemässä oli päätöksen mukaan keskittynyt laajoihin oppimisen haasteisiin ja sillä oli käytössään laajat ohjaajapalvelut. Lisäksi erityisen tuen päätöksellä oltiin yksilöllistämässä useampi oppiaine. A vanhempineen vastusti koulusiirtoa sekä valtaosaa oppiaineiden yksilöllistämisistä.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon ja haettiin täytäntöönpanokieltoa. Täytäntöönpanokielto saatiin, eikä koulusiirtoa tai erityiseen tukeen siirtymistä voitu toteuttaa asian käsittelyn ollessa AVI:ssa vireillä.

 

Varsinaisessa päätöksessään aluehallintovirasto hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallintovirasto totesi, että oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä ei ollut merkintään siitä, miten oppilasta ja hänen huoltajaansa on kuultu ennen päätöksentekoa. Aluehallintovirasto totesi lisäksi, ettei päätöksestä tai pedagogisesta selvityksestä ilmennyt, miksei A:n koulussa voitu järjestää koulunkäyntiä A:n oppimisedellytysten mukaisesti. Lisäksi lausuttiin, että tukitoimet oli toteutettu varsin lyhyellä ajanjaksolla (vajaa 2 kk) ja määrältään vähäisinä.”

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku