Jukka Kumpuvuori teki 22.7.2014 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että Turun oikeusaputoimistoon ei pääse pyörätuolilla kuin soittamalla ovessa ilmoitettuun puhelinnumeroon. Kumpuvuoren käsityksen mukaan numero on maksullinen.

Kantelun johdosta Turun oikeusaputoimisto antoi lausunnon. Lausunnon mukaan kantelu on aiheeton. Oikeusaputoimistolla asioi pyörätuolilla liikkuvia asiakkaita. Oikeusaputoimiston ulkopuolelta suoritettava soitto ei aiheuta merkittäviä kuluja.

EOA Petri Jääskeläinen arvioi asiaa varsin laajasti, ottaen huomioon perus- ja ihmisoikeudet (ml. YK vammaissopimus) ja totesi muun muassa:

– Kantelussa on kysymys olemassa olevasta rakennuksesta. Tämä ei kuitenkaan poista viranomaisella olevaa velvollisuutta edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakennetussa ympäristössä.

– Se, että asiakkaiden vastaanottotiloihin pääseminen edellyttää pyörätuolia käyttävältä puhelinsoittoa, asettaa heidät tosiasiassa eriarvoiseen asemaan niiden kanssa, jotka pääsevät kulkemaan ovesta omatoimisesti.

– Soittaminen myös edellyttää, että pyörätuolia käyttävällä on mukanaan matkapuhelin tai muutoin mahdollisuus soittaa ilmoitettuun numeroon. Tästä aiheutuu hänelle myös kustannuksia.

– Kantelun liitteenä olleen kysymyksessä olevasta ulko-ovesta otetun kuvan perusteella ennen ulko-ovea on yksi porrasaskelma. Valokuvan ja saamani selvityksen perusteella ovessa ei nähtävästi ole mitään sen avaamista helpottavaa mekanismia, kuten esimerkiksi sähköistä ovenavausjärjestelmää.

– EOA käsityksen mukaan tässä tapauksessa tarvittavat muutokset esteettömän kulun järjestämiseksi olisivat suhteellisen vähäiset. Mielestäni tällaiset muutokset olisivat tarpeen vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiseksi.

TOIMENPITEET EOA:

Saatan edellä esittämäni käsitykset Turun oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan tietoon. Lähetän jäljennöksen tästä päätöksestäni myös oikeusministeriölle.

Pyydän oikeusaputoimistoa ja oikeusministeriötä ilmoittamaan minulle 30.10.2015 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat tämän päätöksen johdosta ryhtyneet.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku