Kunnan mukaan vaatteet eivät kulu normaalia enemmän – hallinto-oikeuden mukaan ylimääräisiä vammaisuudesta johtuvia vaatekustannuksia 500 euroa vuodessa.

 

(Turun hallinto-oikeus, 14.2.2020, 20/0086/2).

 

A:lle (s. 2009, mm. CP-vamma, kehitysvamma) haettiin vammaispalvelulain mukaisena erityisvaatekustannuksena vaatteiden ylimääräisestä kulumisesta 1.500 euroa vuodessa.

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen, koska ylimääräisen vaatekustannusten myöntämisen kriteerit eivät täyty. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan A:n vamma on pysyvä, eivätkä vamman aiheuttamien toimintakyvyn rajoitusten tuomat erityisvaatekustannukset ole vähentyneet, vaan lisääntyneet. Esimerkiksi konttaustaitojen parantuessa housujen kulutus lisääntyy.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että valittajalle myönnetään määrärahatilanteen niin salliessa korvausta A:lle korvausta 500 euron suuruisiksi arvioiduista ylimääräisistä vaatekustannuksista.

Hallinto-oikeuden mukaan A:n huoltaja on uskottavasti osoittanut, että A:n vaatteet kuluvat nopeammin kuin vammattoman 10-vuotiaan lapsen. A:n terveydentilasta ja liikkumisesta saadun selvityksen perusteella on uskottavaa, että erityisesti hanskat ja housut kuluvat huomattavasi tavallista nopeammin. Ylimääräisten vaatekustannusten määrä on arvioitava. Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus arvioi määräksi 500 euroa. Kunnan on määrärahatilanteen niin salliessa myönnettävä tämä summa kuitteja vastaan.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku