Hallinto-oikeus jyrisi: Lapselle oikeus henkilökohtaiseen apuun vapaa-ajalla

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 1.2.2019, nro 19/0045/2).

 

A:lle (lapsi 14 v) haettiin virkistykseen ja vapaa-aikaan vammaispalvelulain henkilökohtaista apua 20 tuntia kuukaudessa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan A:n avuntarve ilmenee ensisijaisesti valvonnan tarpeena ja siihen ei vastata vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla.

 

Yksilöasioiden jaosto hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan toisen henkilön apu on A:lle vapaa-ajan toiminnoissa välttämätöntä ja avun tarve on toistuvaa. Henkilökohtainen apu mahdollistaa A:n osallistumisen ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen vapaa-ajan toimintaan ja se tukee erityisesti valittajan itsenäisen selviytymisen oppimista.

 

Hallinto-oikeus totesi, että vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettäessä vaikeavammainen lapsi on erityisen tuen tarpeessa nuoren ikänsä ja vaikeavammaisuutensa vuoksi. Tämän takia kuntayhtymän olisi tullut kiinnittää erityinen huomio valittajan etuun ja itsenäistymisen tukemiseen vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestäessään.

 

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että se seikka, että A:lla on omatoimisuutta esimerkiksi valvotuissa uimaseuran harjoituksissa ei ole esteenä henkilökohtaisen avun myöntämiselle muihin vapaa-ajan toimintoihin. Myöskään se, että A tarvitsee henkilökohtaista apua toteuttaessa myös valvontaa, ei ole esteenä avun myöntämiselle, kun otetaan huomioon vammaispalvelulain säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun soveltumisesta hakijan tarpeisiin.

 

Hallinto-oikeus totesi vielä lisäksi, että A:n muihin palvelutarpeisiin järjestetyt palvelut eivät sulje pois mahdollisuutta myöntää A:lle hänen avuntarvettaan vastaavia vammaispalvelulain mukaisia palveluja, minkä lisäksi mahdollinen omaishoidon tuki ei ole esteenä henkilökohtaisen avun järjestämiselle kodin ulkopuolisiin, valittajan itsenäistymistä tukeviin vapaa-ajan toimiin. A:lle tulee järjestää henkilökohtaista apua niin sanottuihin vapaa-ajan toimiin.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta, useimmille saadaan valtion maksuton oikeusapu ja jos ei saada, hoidamme silti maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku