(16.9.20) Hallinto-oikeus jyrähti vierailukieltoasiassa – ”Hallinto-oikeus toteaa, että tartuntatautilain 17 §:n nojalla ei siten voida oikeudellisesti sitovalla tavalla asettaa vierailukieltoa toimintayksikköön”.

 

(Helsingin hallinto-oikeus, 10.9.2020, 20/0756/2).

 

Koko kevään ja kesän olemme seuranneet, miten on asetettu vierailukieltoja vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköihin. Kieltoa on perusteltu sekä viranomaisohjauksessa että kuntien ja yksityisten palveluntuottajien kirjeissä tartuntatautilain 17 §:llä. Nyt tuli hallinto-oikeuden painava kannanotto. ”On valtavan hienoa, että oikeusvaltiossa viimein saamme kannanoton tuomioistuimelta vierailukieltoasiaan. Lakiin perustumattomat vierailukiellot ovat rajoittaneet perusteettomasti vammaisten henkilöiden ja näiden omaisten tapaamisia. On törkeyden huippu, että tällaista tehdään maassa, joka sanoo olevansa oikeusvaltio. On myös muistettava, että jokaisella on oikeus tehokkaaseen hyvitykseen asianomaisessa kansallisessa tuomioistuimessa häneen kohdistuneista teoista, jotka loukkaava hänelle valtiosäännöllä tai lailla turvattuja perusoikeuksia.” – toteaa jutussa avustanut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jukka Kumpuvuori

 

Vaikeavammainen poika ja hänen isänsä asuvat samassa talossa. Poika asuu talon yhteydessä olevassa vammaisten henkilöiden palveluasumisyksikössä.

 

Espoon kaupungin vammaispalvelupäällikkö oli 29.5.2020 asettanut vierailukiellon Espoon omiin vammaispalvelun asumisyksikköihin ajalle 1.-30.6.20. Vierailukieltoa oli perusteltu tartuntatautilain 17 §:llä ja siinä on viitattu muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin.

 

Muutoksenhakuprosessiin liittyvistä syistä (kun esim. päätöstä ei oltu kohdistettu henkilöille, vaan se oli yleinen) hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta (tästä haetaan valituslupaa vaatien, että hallinto-oikeuden tulee asia tutkia.

 

Hallinto-oikeus kuitenkin otti selvästi kantaa asiaan, todeten muun muassa:

  • Tartuntatautilain 17 § koskee hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Säännöksessä ei ole nimenomaisesti aseteta laitoksen johtajalle mahdollisuutta asettaa toimintayksikköä koskevaa vierailukieltoa.
  • Hallinto-oikeus huomauttaa, että tartuntatautilaissa on nimenomaiset säännökset (…) karanteenista ja eristämisestä (…) toimintayksikön sulkemisesta.
  • Hallinto-oikeus toteaa, että tartuntatautilain 17 §:n nojalla ei siten voida oikeudellisesti sitovalla tavalla asettaa vierailukieltoa toimintayksikköön. Asiaa ei tule arvioida toisin siitä syystä, että sosiaali- ja terveysministeriö oli antanut edeltävästi asiaa koskevia ohjeita.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku