– HALLINTO-OIKEUS KUMOSI KUNNAN PÄÄTÖKSEN

10-vuotiaalle lapselle oli myönnetty 2. maksuluokan omaishoidon tuki. Lapselle haettiin 1. maksuluokan (korkeampi) mukaista omaishoidon tukea. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan omaishoidon tuki maksetaan 2. maksuluokan mukaan, koska lapsi on aloittanut koulun 1. luokalla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaan hoitopalkkio maksetaan toisen maksuluokan mukaisesti, mikäli asiakas kuuluu hoitotyön sitovuudeltaan ensimmäiseen maksuluokkaan ja käy oppivelvollisuuskoulua.

Lautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että hoitopalkkiota ei voida alentaa kaavamaisesti sen johdosta, että lapsi on aloittanut koulunkäynnin tarkemmin selvittämättä sitä, miten se tosiasiassa vaikuttaa aikaisempaan verrattuna hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut asian hoidosta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku