Naantalin kaupunki järjesti esteellisen tilaisuuden – yhdenvertaisuusvaltuutettu joutui tekemämme kantelun johdosta muistuttamaan kaupunginjohtajaa viranomaisen velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta

 

  1. -13.6.2019 järjesttiin Naantali24-tapahtuma Naantalissa. Päätapahtumapaikka oli esteellinen pyörätuolia käyttävälle. Tapahtumassa oli eri teemoilla työpajoja, muun muassa: ”Miten pidämme kaikki mukana; Työkaluja syrjäytymisen ehkäisyyn”.

 

Kaupunginjohtajalta kantelijan saaman tiedon mukaan tilaisuudessa ei ole yhtään pyörätuolin käyttäjää. Kaupunginjohtajan mukaan henkilökunta paikan päällä auttaa pyörätuolien nostamisen kanssa. Yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen laiminlyönnin ei voida katsoa edellyttävän, että joku konkreettisesti tulisi ja ei pääsisi sisään. Voidaan toki todeta, että on erikoista, että tilaisuudessa, jossa keskustellaan mm. eriarvoisuuden poistamisesta ja osatyökykyisten asemasta, ei ole yhtään pyörätuolin käyttäjää.

Kyse oli kutsutilaisuudesta. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle kantelun tehneen lakimies Jukka Kumpuvuoren mukaan Naantalin kaupunki yhtenä järjestäjätahoista oli laiminlyönyt yhdenvertaisuuslaissa sille asetetun yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta 28.11.2019 saadun tiedon mukaan yhdenvertaisuusvaltuutettu on kantelun johdosta ollut yhteydessä Naantalin kaupunginjohtajaan liittyen kaupungin velvollisuuteen edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan, ja että velvoite pitää sisällään myös esteettömyyden huomioimisen.