OIKEUS ERITYISJALKINEISIIN, VAIKKA KÄYTTÄÄ PYÖRÄTUOLIA
– HALLINTO-OIKEUS LAITTOI SAIRAANHOITOPIIRIN JÄRJESTYKSEEN
Esimerkki siitä, miten viranomaisen omat saatavuusperusteet eivät ratkaise koko asiaa. Kannattaa siis valittaa !
A oli käynyt kesäkuussa 2016 apuvälinekeskuksessa erityisjalkinearviossa. Hoitopalautteen mukaan A liikkuu ulkona joko sähköpyörätuolilla tai tavallisella pyörätuolilla. A ei kävele itsenäisesti ulkona, jolloin sairaanhoitopiiri katsoi, että saatavuusperusteet ulkojalkineisiin eivät täyty. Umpinaisia erityiskenkiä ei myönnetä avustettuja siirtymätilanteita varten. Tavalliset kengät ovat riittävät ja A voi hankkia niitä itse.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus hyväksyi vaatimuksen ja velvoitti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän järjestämään A:lle umpinaiset ortopediset jalkineet. Hallinto-oikeus viittasi asiassa esitettyyn asiantuntijaselvitykseen ja totesi, että A ei kykene vamman vuoksi kävelemään itsenäisesti, eikä täytä sairaanhoitopiirin saatavuusperusteita. Kuitenkin, pelkkien saatavuusperusteiden perusteella ei voida hakemusta hylätä. Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla on tarve umpinaisille ortopedisille jalkineille.
Hallinto-oikeus velvoitti sairaanhoitopiirin järjestämään A:lle umpinaiset ortopediset jalkineet.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hakijalle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku