Kehitysvammaisten henkilöiden oikeusturvan hoitamisesta

  • Ajatuksia (erityisesti) ei-valtakunnallisille kehitysvammajärjestöille (miksei muillekin, mutta kyselyjä on tullut ensi sijassa paikallisilta kehitysvammajärjestöiltä)

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa vammaisoikeudellisia toimeksiantoja. Näitä ovat seuraavat: vammaispalvelulaki, kehitysvammalaki, omaishoidon tuki, koulukuljetus, kouluavustaja, KELA-etuudet, kuntoutus, apuvälineet, hoitotarvikkeet, pakkotoimet, syrjintä. Hoidamme näitä asioita hallintomenettelyssä lautakunnissa ja laajemmin hallintotuomioistuimissa. Pääosin juttuja hoidetaan maksuttoman oikeusavun turvin. Alkuvaiheessa (oikaisuvaatimus) autamme maksutta lyhyesti, ja kun asiaa saadaan tuomioistuinvaiheeseen (hallinto-oikeus, vakuutusoikeus), juttu hoidetaan maksuttoman oikeusavun turvin. Lasten jutuissa oikeusapu haetaan lapselle, eikä huoltajien tulot vaikuta. Aikuisten kohdalla useilla vammaisilla henkilöillä, jotka ovat peruseläkkeen varassa, on oikeus maksuttomaan oikeusapuun. Kanteluasioihin ei saada oikeusapua yksityiselle lakimiehelle, mutta niissäkin voimme antaa vinkkiä ja pilottitapauksissa myös avustaa, ja sitä olemme pro bono tehneetkin.

 

Lakitoimistomme ei hoida yleisjuridiikkaa, eikä esimerkiksi testamentteja tai muita perhe- ja perintöoikeudellisia juttuja, edunvalvonta-juttuja, lastensuojelujuttuja, eikä rikosjuttuja. Emme lähtökohtaisesti neuvo viranomaisia, emmekä palveluntuottajia.

 

Lakitoimistomme on hoitanut tuhansia juttuja ympäri Suomen. Tällä hetkellä vireillä on noin 1.000 juttua. Uusia muutoksenhakujuttuja tulee tällä hetkellä vajaa 1.000 vuosittain, suunta on ylöspäin. Lakitoimisto palkkasi tammikuussa 2019 perustajaosakkaan lisäksi toisen juristin. Yhteydenottoja lakitoimistoon tulee puhelimitse ja sähköpostitse noin 600 kuukausittain. Arviolta näistä noin puolet on kehitysvammaisten henkilöiden asioissa, suurin osa kehitysvammaisten lasten asioissa. Tyypillisesti yhteydenotto on käytännössä jo toimeksiantotiedustelu, eli neuvomme, miten asiassa pääsee eteenpäin, tekemään hakemuksen ja sitten kun saadaan päätös, voimme auttaa. Ensin lyhyesti esimerkiksi oikaisuvaatimus henkilökohtaisen avun asiassa lautakuntaan, sitten maksuttoman oikeusavun turvin hallinto-oikeuteen.

 

Kehitysvammaisten henkilöiden oikeusturvan tarve on yliedustettuna yhteydenotoissa ja hoitamissamme jutuissa. Se kertoo siitä, että kaikki ei ole ihan kohdillaan. Vammaispalvelujen saatavuuteen liittyy syrjiviä rakenteita (esimerkiksi henkilökohtainen apu) ja kehitysvammalain palvelujen saatavuuteen omat ongelmansa (esimerkiksi kuntouttava päivähoito). Vain joitakin mainitakseni.

 

Toimintamme alussa teimme yhteistyösopimuksia eri järjestöjen kanssa. Kun näitä alkoi olla kymmenkunta, ei toiminnassa ollut enää järkeä, se tuli liian byrokraattiseksi. Tuolloin avasimme Kumpuvuoren Lakilinjan, joka on ollut auki joka päivä ma-su 17-18.

 

Vammaispoliittiset lausunnot, joita tehdään ehkä järjestöissä minusta liikaakin, toki onnistuvat ja olemme niitä tehneet joillekin järjestöille. Esimerkiksi lausuminen vammaispalvelulain uudistuksesta tms. voidaan sopia erikseen varsin kohtuullisilla räätälöidyllä hinnalla tai pro bono.

 

Tarjoamme erityisesti ei-valtakunnallisille kehitysvammajärjestöille (toki muutkin voivat olla yhteydessä) yhteistyötä, jossa sovitaan tietojenvaihdosta sitä koskien, että annamme toimintanne piirissä oleville kehitysvammaisille henkilöille ja -perheille niitä palveluja, joita muutoinkin annamme (nämä kuvattu tässä asiakirjassa ja nettisivuillamme). Erikseen voidaan kulloinkin sopia esimerkiksi vammaispoliittisista lausunnoista. Yhteistyö voi sisältää myös erikseen sovittaessa ja aikatauluun sopiessa Vammaisoikeuden Ajokortti -tapahtumia. Yhteistyö voi näkyä esimerkiksi nettisivuillanne/jäsenkirjeissä meidän yhteystietoina.

 

Yhteistyössä ei liiku raha, vaan tieto siitä, että vammaisoikeuksia voidaan edistää oikeusturvakeinoja käyttämällä.

 

Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä, niin laitamme laajemman infopaketin mahdollisesta yhteistyöstä. Keräämme yhteistyökumppaneita syksyn 2019 ajan, ja aloitamme toiminnan 1.1.2020. Toki palvelumme ovat normaalisti käytettävissä jo nyt 😊

 

Turku, 15.9.2019, pro bono publico

Jukka Kumpuvuori, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 TURKU

laki@kumpuvuori.fi

050 552 0024

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku