HUS apuvälinekeskus nikottelee – perusteena mm. työntekijän eläkkeelle jääminen – kantelu aluehallintovirastoon.

Muutama päivä sitten uutisoitiin yksittäistapaus HS:ssa

www.hs.fi/kaupunki/art-2000005785906.html.

Jutussa tuli esiin laajempiakin ongelmia HUS apuvälinekeskuksen toiminnassa.

Jutussa HUS apuvälinekeskuksen johtaja Kaija Jokela myöntää, että apuvälinekeskuksessa on viime aikoina ollut poikkeuksellisen ruuhkaista. Jutun mukaan keskus on siksi joutunut asettamaan etusijalle ne asiakkaat, jotka eivät ole saaneet vielä ensimmäistä sähköisen liikkumisen apuvälinettään tai joiden apuväline on niin huonossa kunnossa, ettei sillä pysty enää liikkumaan. Jutussa esitellään ”syntynyttä jonoa”, joka siis ilmeisesti on olemassa. Jutun mukaan syyt ovat (jotka ilmeisesti peräisin HUS) kokeneen työntekijän eläkkeelle jääminen ja lähetteiden suuri määrä.

Terveydenhuoltolain mukaan jokaisella on oikeus terveydenhuollon osana asianmukaiseen, tarpeelliseen, yksilöllisen tarpeen mukaiseen lääkinnällisten apuvälineiden palveluun. Tämä sisältää kaikki tarpeen mukaiset apuvälineet, ja joillekin toinen pyörätuoli esimerkiksi voi olla aivan yhtä tärkeä, kuin ensimmäinen.

Jutussa esiintyvät ilmiöt, ruuhka, siihen vastaamattomuus ja ennen kaikkea esitetyt syyt, eivät ole sellaisia, jotka olisivat terveydenhuoltolain mukaisia.

Lisäksi jutussa tulee ilmi apuvälineiden myöntämiseen liittyvä sisäinen ohjeistus. Jokaisella on oikeus tarpeen mukaiseen apuvälineeseen. Mikäli sitä ei myönnetä, voi asian viedä hallintoriitajuttuna hallinto-oikeuteen. Autamme näissä mielellämme.

Kotoperäisen lainsäädännön lisäksi kantelussa pyydetään aluehallintovirastoa kiinnittämään huomiota YK vammaissopimukseen ja TSS-sopimukseen, sekä Euroopan uudistettuun peruskirjaan, joissa säädetään laajasta oikeudesta terveydenhuoltoon yleisesti ja vammaisten henkilöiden osalta erityisesti, ml. apuvälineet.

Invalidiliitto ry on esittänyt asian tiimoilta työryhmää:

www.invalidiliitto.fi/ajankohtaista/ykn-vammaissopimus-velvoittaa-huolehtimaan-apuvalineiden-saannista-0

Katsoimme kuitenkin, että asia on vakavuutensa vuoksi saatettava myös laillisuusvalvontaan, eikä jätettävä vain poliittisten toimien varaan. Olisi hyvä laajemminkin kehittää perinteisen vammaisjärjestöpoliittisen toiminnan ohella strategista asianajoa, jonka yksi muoto kantelun tekeminen on.

On todella huolestuttavaa, että vaikeasti vammaiset henkilöt eivät saa tarvitsemiaan apuvälineitä lainkaan tai pitkällä viiveellä. Meille tulevien tietojan mukaan ongelmia on muuallakin kuin HUS-alueella. Olemattomista tai puutteellisista apuvälineistä voi hyvinkin äkkiä aiheutua komplikaatioita, joiden seuraukset  (esimerkiksi painehaavat) ovat yksilölle dramaattisia ja jopa hengenvaarallisia, ja niiden hoito yhteiskunnalle kallista.” toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku