Kantelu Aluehallintovirasto -Facebook viestinnästä vierailukieltoihin liittyen

Kantelu

Koskien Aluehallintovirasto-Facebook sivun tiedotusta Korona-Vierailukielto-asiassa.

 

Aluehallintovirasto Facebook-sivulla 4.6.2020 on julkaisu ja keskustelu liittyen Korona-vierailukieltoihin.

 

Aluehallintoviraston kommentin mukaan: ”Vierailukiellot vanhusten hoivakoteihin ja muihin sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelujen yksiköihin pohjautuu hallituksen päätökseen. Toivotaan, että pian löytyy hyviä käytäntöjä, joilla voidaan mahdollistaa turvalliset sosiaaliset kontaktit myös asumispalveluiden yksiköissä”.

 

Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Lakia on tarkoin noudattava julkisessa toiminnassa. Hallituksen päätös ei ole laki, jolla voidaan perustella vierailukieltoa. Lisäksi on huomioitava, että mahdolliset vierailukieltopäätökset (jotka nähdäkseni laittomia) tehdään toimintayksikköjen johtajan toimesta, ei hallituksen päätöksellä.

 

Viranomaisen neuvonnan tulee olla oikeasisältöistä. Nähdäkseni AVI ohjeistus / someviestintä on omiaan johtamaan harhaan kansalaisia.

 

AVIn tehtävä on valvoa, että viranomaiset toimivat laillisesti. Nähdäkseni näin epäanalyyttinen suhtautuminen viestinnässä ei ole sopusoinnussa AVI lailisuusvalvontatehtävän kanssa.

 

Turku, 15.6.20

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori