Kunta yritti säästää erityishuollon matkakustannuksissa – hallinto-oikeus tyrmäsi venkoilun (Itä-Suomen hallinto-oikeus, 18.2.21).

A:lle haettiin kuntouttavaa päivähoitoa erityishuoltolain mukaisena, myös takautuvasti. Kun päivähoito myönnetään erityishuoltolain mukaisena kuntouttavana päivähoitona, se on maksutonta, ja kunnan velvollisuus on järjestää tai korvata matkat.

Kunta teki kielteisen päätöksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon.

Aluehallintovirasto totesi, että A:lla on oikeus takautuvasti erityishuoltolain mukaiseen kuntouttavaan päivähoitoon 2017 lähtien, eli pitkän aikaa takautuvasti.

Kunta myönsi kuntouttavan päivähoidon matkakustannukset kuitenkin vain vuodesta 2018 lähtien.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus totesi, että kun päivähoito on myönnetty 2017 lähtien erityishuoltolain mukaisena kuntouttavana päivähoitona, tulee kunnan korvata matkoista aiheutuneet kustannukset.

Lapsi leikkii värikkäillä palikoilla
Kuva: Shutterstock


Asia hoidettiin asiakkaalle pro bono. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 16 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Tämän hoitamamme tapauksen uutisointiin on asiakkaalta lupa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku