A haki Kelasta ammatillisena kuntoutuksena korkeakouluopintoja (teologia), jonka moniammatillinen työryhmä oli katsonut hänelle parhaaksi vaihtoehdoksi. Kela hylkäsi hakemuksen.

Kelan mukaan kuntoutus ei ole ”tarkoituksenmukaista”. Kelan mukaan (tosiasiassa) valittajan autismikirjon oireyhtymään liittyvät toimintarajoitteet estäisivät valittajan toimimisen papin tai uskonnonopettajan tehtävissä (valittajalla ei ollut edes aikomusta näihin tehtäviin).

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen. Haettua ammatillista kuntoutusta ja koulutusta ei voida lautakunnan mukaan pitää A:n kokonaistilanne huomioiden tarkoituksenmukaisena.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti tammikuun 2021 lopussa vakuutusoikeuteen. Helmikuun alussa tuli Kelasta kirje, että Kela on oikaissut päätöksensä ja myöntänyt haetun koulutuksen ammatillisena kuntoutuksena.

”Päätökseen liittyi selvästikin syrjiviä ennakkoluuloja autismikirjon henkilöitä kohtaan. Koulutusohjelmien sisällöt ovat moninaisia, samoin moninaisia ovat koulutuksen jälkeen työelämän eri sektorit. On valitettavaa, miten Kela tekee päätöksiä perustuen ennakkoluuloihin eikä noudata ammattilaisten arvioita. Onneksi Kela tässä tapauksessa tuli järkiinsä”, toteaa valituksen tehnyt lakimies Jukka Kumpuvuori.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku