KELAlta niin virheellinen päätös, että joutui korvaamaan oikeudenkäyntikulut

 

(Vakuutusoikeus, 21.1.2019 dnro 323/2018/383).

 

KELAlta oli haettu alle 16-vuotiaan vammaistukea. Sitä ei myönnetty. Asia eteni Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n avustamana vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus kumosi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palautti asian KELAan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Poikkeuksellista oli, että KELA velvoitettiin korvaamaan valtiolle sen summan, joka oikeuspuna maksettiin lakimiehelle. Näin tehdään vain, jos viranomaisen päätös on todella virheellinen.

 

Vakuutusoikeuden mukaan Kansaneläkelaitoksen olisi tullut ottaa päätöksessään kantaa hakijan hyväksyttävien erityiskustannusten lajeihin ja määriin. Myöskään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei ilmennyt näitä tietoja.

Vakuutusoikeuden mukaan näistä syistä ko. päätöksiä ei voitu pitää lain mukaisesti ja riittävästi perusteltuna (siten kuin hallintolaissa ja hallintolainkäyttölaissa on säädetty). KELAn tulee päätöksessään ottaa kantaa yksilöidysti erityiskustannuksiin.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku