– Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen

Asiakkaallemme A (kehitysvammainen henkilö) oli haettu vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua erityiskoulutukseen osallistumiseen. Henkilökohtaista apua myönnettiin muutoin, mutta ei siksi ajaksi kun A oleskeli tilapäishoidossa ja omaishoidon tukien aikana palveluyksikössä. Kunta vetosi siihen, että näinä aikoina palveluyksikön palveluntuottaja vastaa avustamisesta. Tosiasiassa se ei vastannut siten, että A olisi voinut käydä noina aikoina erityiskoulutuksessa.

Hallinto-oikeus arvioi tapausta: ”Hallinto-oikeus toteaa, että koska A:lle on myönnetty henkilökohtaista apua vammaispalvelulain nojalla mahdollistamaan X-paikassa tapahtuvaan erityskoulutukseen osallistuminen olisi henkilökohtaista apua tullut järjestää myös vanhempien lakisääteisen lomaoikeuden aikana siten, ettei A joutuisi olemaan pois koulutuksesta. Erityiskoulutus kestää 1-3 vuotta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että A joutuu keskeyttämään erityiskoulutuksensa aina omaishoitajan lakisääteisten lomien ajaksi.”

Päätöksellä on laajempaa vaikutusta sen vuoksi, että päätöksen linjauksen mukaan kunta ei voi ”ulkoistaa” palvelujen järjestämistä palveluntuottajille, jos palvelu ei tosiasiassa toteudu.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen, eli kunta voi vielä valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku