Voitto vakuutusoikeudessa – Lapselle oikeus alle 16-vuotiaan korotettuun vammaistukeen

 

KELA joutuu korvaamaan tuet yli vuoden ajalta takautuvasti.

 

A:lle haettiin alle 16-vuotiaan korotettua vammaistukea 1.7.2016 alkaen. KELA ei sitä myöntänyt. Valitus tehtiin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen vakuutusoikeuteen.

 

Vakuutusoikeus muutti päätöstä ja määräsi KELAn suorittamaan A:lle alle 16-vuotiaan vammaistukea 1.1.2017 alkaen siihen saakka, kun hän täyttää 16 vuotta.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku