Voitto kilpailutusasiassa – vammaisella henkilöllä onkin  oikeusturvaa

 

(Turun hallinto-oikeus, 7.11.2018, nro 18/0685/2).

 

Vammaisilla henkilöillä oikeasti on oikeusturvaa.

 

Rauman kaupunki halusi pakkomuuttaa kehitysvammaisen henkilön. Aluehallintovirasto torppasi hankkeen.

 

Kuitenkin, Rauman kaupunki valitti asiassa hallinto-oikeuteen. Surullista sekin.

 

Nyt Turun hallinto-oikeus on ottanut kantaa asiaan päätöksellään 7.11.2018, nro 18/0685/2.

 

Turun hallinto-oikeus:

 

– Hylkää Rauman kaupungin valituksen.

 

– Velvoittaa Rauman kaupungin korvaamaan alaikäisen vammaisen oikeudenkäyntikulut.

 

Keskeinen arvio:

 

– Asumispalvelujen järjestämisen on aina tapahduttava yksilöllisen harkinnan perusteella. Se ei voi perustua ainoastaan kaupungin järjestämään kilpailutukseen. Vaikka asiakkaalla ei ole oikeutta saada palvelua järjestettynä juuri siellä, missä sitä haluaa, asiakkaan toivomukset ja mielipide on aina otettava huomioon. Asiassa saadun selvityksen mukaan A:n asuminen on sinänsä järjestettävissä myös muualla kuin X Oy:ssä, mutta hänen hoitoisuudestaan ja muutosherkkyydestään saatu selvitys huomioon ottaen hänen pitkäaikaisesti tarvitsemansa palvelun jatkuvuus on turvattava. Näissä oloissa A:n asumisen muuttaminen X-paikasta ei ole hänen etunsa mukaista. Kunta ei siten ole järjestänyt hänen asumistaan asianmukaisesti tarjoamalla hänelle uutta paikkaa.

 

Siten:

 

Kilpailutus ei ole keskeinen tekijä.

 

Yksilöllinen tarve on.

 

Olkaa yhteydessä.

 

 

 

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku