AVI jyrähti: on kunnan, ei asiakkaan, tehtävä huolehtia, että palvelut myönnetään – erityishuoltoa myönnettiin takautuvasti

 

 (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, 9.10.2019 LSSAVI/10895/2019).

 

A:lle haettiin toukokuussa 2019 erityishuoltona iltapäivähoitoa erityishuoltona. Iltapäivähoito oli alkanut jo syyskuussa 2018, mutta huoltajat olivat keksineet hakea palvelua vasta keväällä 2019.

 

Viranhaltija päätti myöntää palvelun kesäksi 2019, mutta ei takautuvasti.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon. Vaatimuksena oli, että erityishuolto tulee myöntää takautuvasti, koska erityishuollon tarve on todennetusti ollut koko ajan.

 

AVI kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian kuntayhtymään uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:lle myönnetään erityishuolto palvelun alusta saakka, eli syyskuusta 2018 saakka.

 

AVI mukaan on kunnan tehtävä huolehtia erityishuolto-ohjelman laatimisesta, ei huoltajan. AVI totesi, että A oli hakemuksen tekovaiheessa vielä palvelun piirissä, eikä siten ollut kyse mistään sellaisesta palvelusta, jota A ei enää käyttänyt.

 

Asiakkaan ei koitunut mitään kustannuksia asian hoitamisesta. Autamme alle 18 v vammaisoikeudellisissa muutoksenhakuasioissa maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku