Kunta ei järjestä eikä korvaa koulumatkoja, kun koulupäivä keskeytyy vammaisuuden vuoksi – valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

A:lla on kehitysvamma. Vammastaan johtuen hänellä on toimintarajoitteita, joita ei aina koulussa pystytä siellä käytettävissä olevien tukitoimien avulla hallitsemaan. A:n koulupäivä keskeytään tämän vuoksi aika ajoin. Asiassa on kyse koulumatkan järjestämisestä / korvattavuudesta. Kunnan mukaan näissä koulupäivän keskeyttämistilanteissa koulumatkoja ei järjestetä eikä korvata.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa asiaa tällä hetkellä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kuitenkin, sen lisäksi tänään tehtiin valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle sen arvioimiseksi, onko kunta toiminut yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjinnän kiellon vastaisesti, kun se ei ole A:n erityisessä tilanteessa (vammasta johtuva toimintarajoite) järjestänyt eikä korvannut matkoja tilanteessa, jossa koulupäivä keskeytyy. Valituksen mukaan kunta on evännyt yhdenvertaisuuslain mukaiset kohtuulliset mukautukset jättämällä järjestämättä ja korvaamatta koulumatkan tällaisissa erityisessä vammaisuudesta johtuvassa  koulupäivän epäämistilanteissa. Valituksessa pyydetään lautakuntaa toteamaan, että kunta on evännyt kohtuulliset mukautukset ja siten syrjinyt A:ta, ja lisäksi kieltämään kuntaa syrjimästä jatkossa.

Tapaus on esimerkki siitä, miten yhdenvertaisuuslaki vaikuttaa myös palvelulainsäädännön puolella, eli jos vammaisuudesta aiheutuu jonkinlainen erityinen tarve, tulee viranomaisen ottaa se huomioon palveluja järjestäessään.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku