Vammaiset pelinappuloina työehtokiistassa. Vammaiset eivät pääse koneeseen tai sieltä pois.

Kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Finavian tiedotteen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei pystytä tarjoamaan liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten avustuspalveluja tarvitseville matkustajille saattopalveluita perjantaina 15. kesäkuuta kello 05.00. Lakko kestää tiedotteen mukaan 16. kesäkuuta klo 05.00 asti. Lakossa on kyse työehtokiistasta. Finavian arvion mukaan lakko koskettaisi noin 250 matkustajaa.

https://www.finavia.fi/fi/uutishuone/2018/lentokenttaavustajien-lakko-rajoittaa-merkittavasti-avustettavien-matkustajien

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään jättänyt asiassa kantelun yhdenvertaisuusvaltuutetulle sen arvioimiseksi, miten avustamiskatkos suhteutuu yhdenvertaisuuslakiin ja tarvittavia toimenpiteitä varten. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä vammaisuuden perusteella.

Asiaa koskee vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2006:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1107&from=EN

Asetus on ollut voimassa n. 10 vuotta.

Oikeudesta avunsaantiin lentoasemilla säädetään 7 artiklassa. Sen mukaan kun vammainen henkilö saapuu lentoasemalle matkaa varten, lentoaseman pitäjän vastuulla on varmistaa avun antaminen siten, että kyseinen henkilö pääsee lennolle, jolle hänellä on varaus (kunhan avuntarpeesta on ilmoitettu asetuksen mukaisessa ajassa). 8 artiklan mukaan lentoaseman pitäjä on vastuussa avun tarjoamisesta ilman lisäkustannuksia. Se voi antaa apua itse tai, vastuunsa kantaen, tehdä toisen osapuolen kanssa sopimuksen avustamisen hoitamisesta. Asetuksessa ei ole säädetty poikkeuksista lakkotilanteissa.

Tilanteesta voi tehdä yksittäinen matkustaja valituksen lentoaseman ylläpitäjälle. Jos vastausta ei tule kohtuullisessa ajassa (suositus 8 viikkoa), voit lähettää valituksen Trafille.

Lisäksi se, joka kokee tulleensa syrjityksi, voi olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutettuun tai tehdä hakemuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä voi vaatia käräjäoikeudessa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku