AVI: Kunta edellytti kehitysvammadiagnoosia, AVI ei: lapsella oikeus kuntouttavaan päivähoitoon

(Itä-Suomen aluehallintovirasto ISAVI/1085/2019).

A.lle (puheen ymmärtämisen häiriö) haettiin erityishuoltolan mukaista kuntouttavaa päivähoitoa. Päiväkoti on tarpeen päivittäin kuntoutuksellisista syistä. Tästä esitettiin asiantuntijaselvitystä.

 

Kunnassa hylättiin hakemus vain viittaamalla, että sama palvelu (päivähoito) järjestetään yleisen lainsäädännön nojalla (varhaiskasvatuslaki).

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

 

Kunta totesi vastineessaan, että A ei ole kehitysvammainen, eikä hänelle ole sen vuoksi perusteltua myöntää palveluja erityishuoltolain nojalla. Kunta viittasi vastineessaan myös siihen, että äidin mukaan lapsen päivähoidon tarve riippuu pääosin vanhempien työssäkäynnistä, vaikka päivähoito sinänsä toimii myös kuntouttavana toimenpiteenä lapselle.

 

Aluehallintovirasto kumosi päätöksen ja palautti sen kuntaan uudelleen käsiteltäväksi siten, että erityishuolto-ohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että A on kehitysvammaisten erityishuoltolain tarkoittama henkilö, jolla on oikeus yksilöllisten tarpeidensa perusteella kehitysvammalain mukaiseen kuntouttavaan päivähoitoon.

 

Aluehallintovirasto korosti, että kehitysvammalain mukaisten palvelujen ja etuuksien saaminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan todettua tarvetta kyseisiin palveluihin tai etuuksiin.

 

Aluehallintovirasto katsoi, että A:n päivähoidon tarve johtuu ensisijaisesti tarpeesta päiväkotikuntoutukseen, eikä vanhempien työssäkäynnistä.

 

Aluehallintovirasto korosti lisäksi, että sosiaalioikeuden oikeusperiaatteisiin kuuluu niin sanottu myönteisen tulkinnan ensisijaisuus. Periaatteen mukaan edun myöntämistä koskevissa epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa asia tulee ratkaista siten, että lain mahdollistamista vaihtoehdoista valitaan asianosaiselle edullisin ja perusoikeuksien toteutumista parhaiten toteuttava vaihtoehto.

Juttu hoidettiin asiakkaalle maksuttomasti. Hoidamme vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja alle 18-vuotiaille maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku