Kumpuvuoren kyselytunti su 6.5.18 muistiinpanot

 

KYSYMYS: Voiko kunta tehdä määräaikaisen omaishoidon tuki-päätöksen?

 

VASTAUS: Omaishoidon tuki-laissa ei säädetä siitä, että päätös tulisi tehdä toistaiseksi voimassaolevana. Kuitenkin, laillisuusvalvonnassa on korostettu, että päätökset tulisi tehdä toistaiseksi, ellei ole erityistä syytä määräaikaiseen päätökseen. Aina asia ratkeaa yksilöllisen tarpeen mukaan. Jos tulee määräaikainen päätös, kannattaa tehdä muutoksenhaku ja vaatia, että päätös tehdään toistaiseksi voimassaolevana.

 

KYSYMYS: Voiko kunta rajata autoavustuksen määrää?

 

VASTAUS: Vammaispalvelulain mukaiset autoon liittyvät tukitoimet ovat ns. määrärahasidonnaisia. Niissä kunnalla on enemmän harkintavaltaa. Harkintavalta ei ole kuitenkaan rajaton, joten aina kannattaa valittaa, koska kaiken päätöksenteon taustalla on kuitenkin yksilöllinen tarve.

 

KYSYMYS: Minkä ikäinen voi saada henkilökohtaisen avustajan? Mitä tarkoittaa voimavaraedellytys lasten kohdalla?

 

VASTAUS: Oikeuskäytännöstä voidaan todeta, että ”raja” kulkee n. 6-7 vuoden iässä. Mitään ehdotonta rajaa ei kuitenkaan ole ja päätökset tehdään yksilökohtaisesti. Sama koskee voimavaraedellytystä. Sen osalta katsotaan, milloin lapsi muutoinkin alkaa ”ohjaamaan omaa elämäänsä ja toimintaansa”. Lopulta tuomioistuin arvioi näitä asioita, joten kannattaa valittaa, jos päätös on kielteinen.

 

KYSYMYS: Mitä tarkoittaa vaikeavammainen, kun puhutaan vammaispalveluista?

 

VASTAUS: Kunkin palvelun kohdalla on vammaispalvelulaissa ja -asetuksessa eri vaikeavammaisuuden kriteerit. Esimerkiksi kuljetuspalvelujen osalta on säädetty vammaispalveluasetuksessa, milloin henkilön on ”kuljetuspalvelujen osalta vaikeavammainen”.

 

KYSYMYS: Mikä on minimimäärä avustajatunteja kuukaudessa?

 

VASTAUS: Päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun tulee avustajantunteja myöntää tarpeen mukaan. Vapaa-ajan osalta minimi on 30 tuntia kuukaudessa, ellei vähempi riitä vastaamaan yksilölliseen tarpeeseen.

 

KYSYMYS: Miten jos tulee kielteinen päätös, miten selvitään valitusaika?

 

VASTAUS: Ongelma usein on, että kunnat pitkittävät prosesseja, ja sillä välin palvelua ei saa. Jos kyse on siitä, että kajotaan jo myönnettyyn palveluun, voi vaatia, että noudatetaan vanhaa päätöstä, kunnes asia on ratkaistu muutoksenhaussa (vaaditaan täytäntöönpanokieltoa).

 

KYSYMYS: Voiko lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä (esim. yksilöllinen työtuoli) valittaa?

 

VASTAUS: Kyllä, tällaisia juttuja voi viedä suoraan hallinto-oikeuteen ns. hallintoriita-asiana. Sama koskee myös tilannetta, jossa esimerkiksi vanha sähköpyörätuoli on huonossa kunnossa, eikä uutta suostuta myöntämään.

 

KYSYMYS: Jos muuttaa toiseen kuntaan, onko oikeus saada siellä samat vammaispalvelut kuin aiemmassa?

 

VASTAUS: Jokainen kunta päättää itse palveluista, joten tällaista ”seuraantoa” tai luottamuksensuojaa ei ole. Voit toki vedota siihen, että aiemmin on myönnetty.

 

Jatkoselvittelyyn:

 

– 1.7. taksilainsäädännön muutokset, säilyykö oikeus vakiotaksiin

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku