STM on tänään uutisoinut vammaispalvelulainsäädännön uudistamisesta:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vammaispalvelujen-jarjestamisen-lahtokohtana-on-erityispalvelujen-tarve

Tiedotuksen mukaan STM on täsmentänyt lakiluonnosta. Tällaisia täsmennyksiä ei ole kuitenkaan ainakaan vielä missään nähtävillä.

Yksi täsmennyksen aihe olisi henkilökohtaisen avun voimavaraedellytyksen poistaminen:

https://www.kumpuvuori.fi/7-2-18-kehitysvammaiselta-henkilolta-riistetaan-oikeus-henkilokohtaiseen-apuun-omassa-kodissaan-historiallinen-valitus-suomesta-yk-vammaisoikeuskomiteaan/

Edellisen hallituksen aikaan voimavararajausta oltiin poistamassa ns. VALAS-raportissa. Nyt vallassa oleva hallitus ei ole poistamassa voimavaraedellytystä. Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä asiaa esitteli STM edustaja. Hän piti sitä joukkoa, joka voimavaraedellytyksen vuoksi jää henkilökohtaisen avun ulkopuolelle, minimaalisena. Sävy oli kuitenkin toinen 2015, jolloin STM itse piti voimavaraedellytystä ongelmallisena. Alla kuvaus tilanteesta.

Ministeriön ajatukset tällä hetkellä ovat epäuskottavia. Olisi toivottavaa, että nämä täsmennetyt lakiehdotukset saataisiin näkyville ja että STM ottaisi selvän kannan henkilökohtaisen avun kehittämiseen ja voimavaraedellytykseen. Ei ole uskottavaa, että STM omat näkemykset muuttuvat vuodesta toiseen, sen mukaan, kuka on vallassa.

2015

VALAS raportti 2015:

 

Kommentti koskien 2009 uudistusta: ”Uudistus jouduttiin toteuttamaan osauudistuksena, jonka vuoksi lakiin henkilökohtaisen avun saamisedellytykseen jouduttiin tekemään niin sanottu voimavararajaus”

 

”Tämän vuoksi kaikki henkilökohtaista apua tarvitsevat henkilöt eivät ole voineet saada sitä. Erityisesti henkilöt, joilla on vaikeita kognitiivisia ongelmia, ovat jääneet ilman osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta turvaavaa palvelua”

 

”Voimavararajaus rajaa myös lapsia lain soveltamisen ulkopuolelle”

 

2015-2018: Korkein hallinto-oikeus on kehittänyt tulkintalinjan, joka on erittäin tiukka koskien henkilökohtaista apua päivittäisiin toimiin kehitysvammaisille henkilöille.

 

2018

 

STM edustaja Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä 8.2.2018:

VIDEO kohdassa 22:58.

 

”(… voimavararajaus jättää minimaalisen tai sen pitäisi jättää minimaalisen vähän ihmisiä sen soveltamisalan ulkopuolelle (…) En pidä sitä kohon* tulkintaa tiukkana (…)

 

  • (korkein hallinto-oikeus)

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku